Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Μια πρόταση για τη νέα ΕΡΤΠρόλογος

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό  πλαίσιο, άρθρο 15 του συντάγματος, στη Χώρα μας εξασφαλίζεται θεσμικά η λειτουργία των Μέσων Ενημέρωσης και υποστηρίζονται οι δημοκρατικές, ενημερωτικές, πολιτιστικές και μορφωτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, η διαφύλαξη της ελεύθερης έκφρασης, η πολυμορφία και ο πλουραλισμός στην ενημέρωση. Απλά δεν εφαρμόζονται στην Ελλάδα το σύνταγμα και οι νόμοι. Πιο συγκεκριμένα:«Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας (για τα εμπορικά μέσα) έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου  και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας». Άρθρο 15 του ισχύοντος ΣυντάγματοςΠαρά τη συνταγματική επιταγή και τη σωρεία νόμων  του κράτους που την πλαισιώνουν, η μεν ιδιωτική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση λειτουργεί σε «έκνομες» συνθήκες 25 ολόκληρα χρόνια μέχρι σήμερα, η δε δημόσια λειτουργεί  με την «τυπική νομιμότητα», που όμως υπηρετεί  κατ’ αποκλειστικότητα τα κομματικά συμφέροντα της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Προσφάτως  υπήρξε ο αιφνίδιος θάνατος της  λειτουργίας της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ΕΡΤ ΑΕ η οποία με απόφαση της τότε τρικομματικής Κυβέρνησης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ καταργήθηκε στις 11/06/2013.

Η εναπομείνασα κυβέρνηση της δικομματικής συμμαχίας ΠΑΣΟΚ και ΝΔ/2013) προχώρησε στην ίδρυση Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας Ιντερνέτ Τηλεόρασης (ΝΕΡΙΤ). Ο νόμος αυτός συντάχθηκε κάτω από την κατακραυγή και την πίεση ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Η Κυβέρνηση υποχρεώθηκε να δεσμευτεί ότι θα ιδρύσει δημόσιο φορέα που θα αντικαθιστούσε την καταργηθείσα ΕΡΤ ΑΕ.

Όμως μετά από ένα και πλέον χρόνο όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκε η συγκρότηση του νέου δημόσιου φορέα, σύμφωνα με τον ψηφισθέντα νόμο, αλλά αντιθέτως, με πρόσφατη, πιο προκλητική τροπολογία, αφαιρέθηκε από τον νέο νόμο 4173/2013 που ψήφισε η ίδια, μια εξόχως σημαντική διάταξη από το θεσμικό καθεστώς της ΝΕΡΙΤ, η διάταξη που αφορούσε τον νέο θεσμό στην κορυφή του το Εποπτικό Συμβούλιο, που διασφάλιζε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη θεσμική, τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια αλλά και την πολιτική ανεξαρτησία του νέου Δημόσιου Οπτικοακουστικού φορέα, από το κράτος την κυβέρνηση  τα κόμματα και τα κέντρα οικονομικής ισχύος. Η νεοφιλελεύθερης αντίληψης κυβερνητική συμμαχία ΝΔ και ΠΑΣΟΚ  δεν μπόρεσε να αντέξει αυτή τη διάταξη, για αυτό και την κατάργησε    


Πρόταση  της νέας ΕΡΤΟ ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δημόσια «Προγραμματική Πρόταση για τη νέα ΕΡΤ» που αποτελεί  κατά τη γνώμη μου βάση για τη δημιουργία και τη συγκρότηση της νέας ΕΡΤ.Οι κατευθύνσεις της πρότασης συνοψίζονται ως εξής:• Κατάργηση του νόμου 4173/2013 και όλων των διαγωνισμών και άλλων πράξεων που βασίζονται σε αυτόν με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος.• Επαναφορά του διεθνούς αναγνωρισμένου «Brand name» ΕΡΤ.• Επαναλειτουργία της ΕΡΤ, από μηδενική βάση που αποκλείει την επαναφορά στα πριν της 11/6/2013 δεδομένα, αλλά  με βάση και το αυτοδιαχειριστικό πείραμα της ΕΡΤ open, θα αποτελέσει πρωτοπορία στους τομείς ενημέρωσης, της πολιτιστικής παραγωγής, της ψυχαγωγίας τηρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας.• Επιστροφή όλων  όσων εκ των εργαζομένων μπορούν ή επιθυμούν, οι οποίοι απολύθηκαν την 11/06/2013 να επιστρέψουν  στο νέο καθεστώς λειτουργίας της ΕΡΤ με αξιολόγηση των προσόντων και των επιδόσεων τους.• Οι αρχές λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, το ιδιοκτησιακό της καθεστώς, τα όργανα διοίκησης και οι αρμοδιότητές τους, οι προγραμματικές κατευθύνσεις προφανώς μετά την ολική επαναφορά της οικονομικής, διοικητικής και πολιτικής ανεξαρτησίας της ΕΡΤ, διαμορφώνουν αποδεκτή βάση για τη δημιουργία τη νέας ΕΡΤ και καλύπτουν της απαιτήσεις του ισχύοντος συνταγματικού και νομικού πλαισίου. Άλλωστε ένα σημαντικό μέρος των απαιτήσεων και των προδιαγραφών για τη συγκρότησή της καλύπτονταν υποχρεωτικά από τις διατάξεις του υπό κατάργηση νόμου 4173/2013, που έπρεπε να συνταχθεί χωρίς άλλο, σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή και την ενσωματωμένη στο εθνικό δίκαιο οδηγία της Ε.Ε 2010/13/ΕΚ  «Οπτικοακουστικά μέσα χωρίς σύνορα».• Στην προγραμματική πρόταση  του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει βεβαίως μια εξωπραγματική και μη κοινωνικά αποδεκτή  πρόταση για «ειδική-ευνοϊκή μοριοδότηση σε όσους συμμετείχαν στο αυτοδιαχειριστικό εγχείρημα». Βρίσκεται όμως σε αντίφαση με τη σαφή αναφορά του προγραμματικού κειμένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν επιφυλάσσει καμία εκδικητική διάθεση σε βάρος των εργαζομένων της ΕΡΤ..» και προτείνει «την αξιολόγηση των προσόντων και των επιδόσεων όλων  των εργαζομένων πριν και μετά την 11η Ιουνίου 2013» Τέτοιες απόψεις (περί ευνοϊκής μοριοδότησης) πέραν του ότι είναι λανθασμένες καλλιεργούν κλίμα απαράδεκτης αντιπαράθεσης μεταξύ των εργαζομένων της πρώην ΕΡΤ, συγκροτούν κλίμα συντηρητικού χαρακτήρα και δημιουργούν συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού, που είναι εκτός της κουλτούρας της Αριστεράς.√ Βασικές Αρχές λειτουργίας και προγράμματος• Ένας δημόσιος οπτικοακουστικός οργανισμός οφείλει να είναι υψηλής ποιότητας καινοτόμος, σύγχρονος, πρωτότυπος, έγκυρος, αδέσμευτος. Κάθε πρόγραμμά του να αποτελεί, πεδίο αντικειμενικής, έγκριτης,  αξιόπιστης και με ίσους όρους, μετάδοσης ειδήσεων και πληροφοριών, στον τομέα της αντικειμενικής ενημέρωσης,  προϊόν λόγου, και τέχνης, στους τομείς επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας και παροχής σύγχρονων τηλε-υπηρεσιών (παιδείας, υγείας, πληροφορίας) σε μια χώρα με μεγάλες επικοινωνιακές  ανάγκες, στις απομακρυσμένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές.•Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση δεν πρέπει να εποπτεύεται η να χειραγωγείται. Πρέπει είναι ανεξάρτητη από το κράτος τα κόμματα και το ιδιωτικό και επιχειρηματικό  κεφάλαιο. Κάθε ανάγκη εποπτείας από το κράτος για πολύ ειδικούς ή εξαιρετικούς λόγους που περιορίζουν την ανεξαρτησία της π.χ λόγους εθνικού ή δημόσιου συμφέροντος, θα δικαιολογείται πλήρως και θα καλύπτεται με δημόσιο και αμοιβαία επικυρωμένο «κοινό συμφωνητικό» περιορισμένης χρονικής διάρκειας που  θα επικυρώνεται με Νόμο του Κράτους.

•Η Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση θα έχει, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, πλήρη ανεξαρτησία, θεσμική, οργανωτική και προγραμματική και  κατά τη λειτουργία της θα είναι ανεξάρτητη από κάθε είδους κρατική  ή οικονομική εξάρτηση, από  άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας, τα κόμματα και κέντρα συντεχνιακής και παντός είδους άλλης οργανωμένης  κρατικής ή ιδιωτικής οντότητας.•Ελέγχεται μόνο ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεών της καθώς και για την τήρηση των κωδίκων δεοντολογίας, την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της παιδικής ηλικίας, την εφαρμογή των κανόνων παρουσίασης διαφημίσεων και το σεβασμό των χρηστών/καταναλωτών που την επιδοτούν από Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (ΕΣΡ) και πολιτικά ελέγχεται από την επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων η οποία σε περιπτώσεις διαπίστωσης στρεβλώσεων ή παραμορφώσεων του θεσμικού πλαισίου παρεμβαίνει και προτείνει προς ψήφιση στη Βουλή θεσμικά διορθωτικά μέτρα.(Άρθρο 101Α του Συντάγματος και άρθρο 14 του Κανονισμού της Βουλής)•Συγκροτεί εσωτερικό πλαίσιο αυτορρύθμισης, δεοντολογίας και δικαιώματος απάντησης θιγόμενου πολίτη (άνδρα ή γυναίκα).• Διαθέτει επόπτη που μεριμνά για την τήρηση της πλήρους αντικειμενικής και πλουραλιστικής παρουσίασης του προεκλογικού αγώνα των πολιτικών κομμάτων, καθώς και των υποψήφιων συνδυασμών ή προσώπων κατά τις βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές και την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ΟΤΑ, καλύπτει τις απόψεις που διατυπώνονται κατά την περίοδο που προηγείται της διεξαγωγής δημοψηφίσματος.• Μεριμνά επίσης για την τήρηση της πολυφωνικής και με επάρκεια  κάλυψης των πολιτικών προβλημάτων που τίθενται κάθε φορά στο πολιτικό προσκήνιο από την Κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, καθώς και την παρουσίαση θεμάτων και δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων σύμφωνα με την αρχή της αναλογικής ισότητας που όμως θα επιτρέπει την παρουσίαση των διαφορετικών πολιτικών απόψεων με επάρκεια. Όρος που καθορίζεται από την  ανώτατη δικαστική βαθμίδα  της χώρας.   • Διαθέτει επίσης ανεξαρτησία ως προς την κατάρτιση των εκπεμπόμενων προγραμμάτων, των εκφραζόμενων από τους συντάκτες έγκυρων και διασταυρωμένων ειδήσεων και των  τεκμηριωμένων και έγκυρων προσωπικών αναλύσεων τους.• Κύρια αποστολή ενός δημόσιου οπτικοακουστικού οργανισμού είναι να πληροφορεί, να μορφώνει και να ψυχαγωγεί με,  υψηλής πολιτισμικής, κοινωνικής και οικολογικής και ανθρωποκεντρικής ευαισθησίας στόχους και απόλυτο δημοσιογραφικό επαγγελματισμό.•Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού της χώρας, και ευρύτερα του Ελληνισμού της Διασποράς, ενώ λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων και αναγκών,  των εδαφικών ιδιαιτεροτήτων της χώρας (εκτεταμένη νησιωτική και ορεινή χώρα), ανεξάρτητα από θεαματικότητα και ακροαματικότητα ή κόστους επικοινωνίας.•Αξιοποιώντας της κοινωνική επιδότηση παράγει εκπαιδευτικά προγράμματα τηλε-παιδείας, τηλε-υγείας και τηλε-ενημέρωσης, για τις απομεμακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας ή εκπομπές αλληλεπίδρασης για άτομα με αναπηρία και όχι μόνο.• Καλύπτει διευρυμένους τομείς με πολιτισμικές, καλλιτεχνικές, μουσικές και αθλητικές δραστηριότητες που δεν αποτελούν πεδίο κάλυψης ή ενδιαφέροντος των εμπορικών καναλιών.•Οργανώνει γλωσσικές μαθησιακές παραγωγές για την ελληνική γλώσσα και  τις γλώσσες των εταίρων μας της Ε.Ε για να εισάγει τους νέους Έλληνες στο πολυπολιτισμικό και πολύ-γλωσσικό πεδίο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, και του ευρωπαίου πολίτη• Προωθεί την ανεξάρτητη παραγωγή εκπομπών Επιστημών, Οικονομίας, Υγείας, Περιβάλλοντος, Νέων τεχνολογιών και Τέχνης, που βρίσκονται εκτός ενδιαφέροντος των εμπορικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και κυκλωμάτων,  στηρίζει τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές που προωθούν την ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτισμική διάσταση στην εκπομπές ψυχαγωγικού περιεχομένου. Συγκροτεί ισότιμο με την τηλεόραση και το Ραδιόφωνο τομέα Ιντερνέτ και προσεγγίζει με αξιοπιστία και κύρος τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποτελούν τον ανερχόμενο εναλλακτικό τρόπο ενημέρωσης, προωθεί προγράμματα εκμάθησης των εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας και των νέων οπτικοακουστικών μέσων, τονίζοντας ιδιαιτέρως και τα προβλήματα που αναφύονται στα νέα μέσα σε βάρος της εγκυρότητας της ενημέρωσης, της προστασίας της παιδικής ηλικίας και άλλες επιβλαβείς παρενέργειες σε βάρος της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.• Τα προγράμματα της νέας ΕΡΤ ως Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής επιχείρησης διακρίνονται:Για την αντικειμενικότητα την πληρότητα και το δημοσιογραφικό επαγγελματισμόΔιασφαλίζουν την πολυφωνική ανταλλαγή απόψεων, με την κάλυψη όλων των πολιτικών ρευμάτων και φορέων σκέψης.Επιδιώκουν την κοινωνική συνοχή και καταπολεμούν κάθε είδους διακρίσεις, τον κοινωνικό ρατσισμό και τις φασιστικού χαρακτήρα επιδιώξεις.•Υπερασπίζονται τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, αναδεικνύουν τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες  των πολιτών και αντιτίθενται στις πάσης φύσεως διακρίσεις •Αναδεικνύουν τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό πολιτισμό, σέβονται τις παραδόσεις της χώρας και ενημερώνουν για τις παγκόσμιες εξελίξεις σε κρίσιμους για την ανθρωπότητα τομείς, όπως, οικονομία, περιβάλλον, ενέργεια, διατροφή, κλιματική αλλαγή, γεωπολιτικές εξελίξεις και αποφάσεις διεθνών οργανισμών   

Προβάλλουν την πνευματική, καλλιτεχνική και πολυπολιτισμική δημιουργία.

Διαφυλάσσουν την ποιότητα της ελληνικής γλώσσαςΔιευκολύνουν την πρόσβαση σε πρόσωπα ακοής και όρασης.

•Για όλους τους παραπάνω λόγους το ειδικό, έμπειρο  και πλήρως αξιολογημένο προσωπικό που θα στελεχώσει τη νέα ΕΡΤ θα υπερβεί κατά πολύ, με την παρούσα πρόταση, σε πλήθος ποιότητα και επίπεδο το πάλαι ποτέ προσωπικό της πρώην ΕΡΤ ΑΕ


√ Συστήματα αξιολόγησης•Συστήματα αξιολόγησης συγκροτούνται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, στους επικεφαλής τμημάτων, στους συντάκτες ειδήσεων, στους ρεπόρτερ, καθώς και αντίστοιχου επιπέδου σοβαρότητας εποπτεία, για τη διασφάλιση της ποιότητας  στην επιμόρφωση, στη ψυχαγωγία και στην πολυφωνική ενημέρωση
•Διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η ευθύνη όλων των εργαζομένων, η ελευθερία του δημοσιογραφικού και του καλλιτεχνικού επαγγέλματος, καθώς και η ανεξαρτησία και η προσωπική ευθύνη των διευθυντικών στελεχών και των περιφερειακών διευθυντών.
•Ακολουθείται ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας με ποιοτικά κριτήρια, ετήσιες εσωτερικές εκθέσεις ανά τομέα Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Ιντερνέτ, από εμπειρογνώμονες εκτός προσωπικού με εξειδικευμένες και κατάλληλες γνώσεις, προσόντα και εμπειρία, συγκροτείται Συμβουλευτικό Όργανο Ποιότητας παρά το Διοικητικό Συμβούλιο.  

√ Ιδιοκτησιακό καθεστώς• Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση με «brand name» ΕΡΤ ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ένας ονομαστικός και αναπαλλοτρίωτος τίτλος. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της  ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50) εκατομμυρίων €.Το Ιδρυτικό καταστατικό της ΕΡΤ συντάσσεται με σχέδιο νόμου των συναρμόδιων  Υπουργών και επικυρώνεται δια νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων.•Πόροι της ΕΡΤ είναι:α) Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος, ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση των στόχων της δημόσιας  υπηρεσίας στην υπηρεσία της ενημέρωσης του ελληνικού λαού όπως προβλέπει το σύνταγμα της χώρας στο άρθρο 15.β) Έσοδα από διαφημίσεις και από άλλες πηγές  που σχετίζονται με τις οπτικοακουστικές δραστηριότητες.Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους καθορίζεται με «κοινό συμφωνητικό» της ΕΡΤ και της Κυβέρνησης και εφαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού οικονομικών με την επιφύλαξη της δεσμευτικής υποχρέωσης  του κράτους από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση• Ο προϋπολογισμός της εγκρίνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΡΤ.√ Γενική Συνέλευση των μετόχων Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΡΤ, το Ελληνικό Δημόσιο Εκπροσωπείται από τους:α) Τον υπουργό Οικονομικών ή εκπρόσωπό του β) τον Υπουργό που είναι αρμόδιος για τα θέματα πολιτισμού ή εκπρόσωπό του γ) Τον  Υπουργό που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιων Επιχειρήσεων ή εκπρόσωπό του.Στη Γενική Συνέλευση(ΓΣ) παρίστανται ο αρμόδιος Υπουργός Πολιτισμού  ως  νόμιμος εκπρόσωπος του κράτους ή  εκπρόσωπος του αφού ο περιβόητος αρμόδιος Υπουργός Μέσων Ενημέρωσης πρέπει να καταργηθεί. Στη ΓΣ παρίστανται επίσης με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του Προέδρου  της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, εκπρόσωπος του  Πρόεδρου της Βουλής των Ελλήνων ή εκπρόσωπος του Προεδρείου της Βουλής και εκπρόσωπος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων και  εκπρόσωπος της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των εργαζομένων της ΕΡΤ ΑΕ   

Η Γενική Συνέλευση έχει αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρείας, εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα της ΕΡΤ από το καταστατικό της εταιρείας και την ισχύουσα νομοθεσία.√ Εποπτικό ΣυμβούλιοΤο  επταμελές (7) Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) που εγγυάται και διασφαλίζει την ανεξαρτησία της ΕΡΤ από κάθε μορφή κυβερνητικής ή άλλης μορφής παρέμβασης, μεριμνά για τη λειτουργία της σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και διαμορφώνει τη στρατηγική και την αναπτυξιακή πολιτική τηςΑποτελεί το νόμιμο και ισότιμο συνομιλητή στις διαπραγματεύσεις με την εκάστοτε κυβέρνηση για τη διευθέτηση τυχόν προβλημάτων συνέργειας  που μπορεί προκύπτουν  από την ανεξάρτητη λειτουργία της ΕΡΤ ΑΕ. Τα προβλήματα διευθετούνται με την υπογραφή «κοινού συμφωνητικού» με βάσει την ισχύουσα για την ΕΡΤ νομοθεσία, που συνυπογράφεται μεταξύ Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΡΤ και του Αρμόδιου Κυβερνητικού εκπροσώπου και  επικυρώνεται από τη Βουλή των Ελλήνων.Η ανεξάρτητη λειτουργία της ΕΡΤ ΑΕ διασφαλίζεται με το νέο θεσμικό πλαίσιο από τρεις  δημοκρατικούς πυλώνες.α) Από την  κατάργηση κάθε είδους και μορφής παρέμβασης ή εποπτείας της Κυβέρνησης στην ΕΡΤ ΑΕ, καθώς και την κατάργηση του περιβόητου αρμόδιου Υπουργού για την Δημόσια Οπτικοακουστική Ραδιοτηλεόραση.β) Από τον διαφανή, αξιοκρατικό και αδιάβλητο τρόπο εκλογής του Εποπτικού Συμβουλίου που θα εγγυάται την ανεξαρτησία του Οργανισμού.γ) Από το διαφανή, αδιάβλητο και αξιοκρατικό τρόπο διορισμού του Δ.Σ. που υλοποιείται μετά από δημόσια προκήρυξη και διαδικασία αξιολόγηση και επιλογή του οργανώνεται κατά αδιάβλητο αξιοκρατικό και διαφανή τρόπο πραγματοποιείται με ευθύνη του  ΕΣ.√ Διαδικασίες εκλογής οργάνωνΗ διαδικασία επιλογής του Εποπτικού Συμβουλίου που είναι κορυφαία  διαδικασία ανεξαρτητοποίησης, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας  της ΕΡΤ ΑΕ, πραγματοποιείται μέσω ΑΣΕΠ, μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος και την αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων καθώς και την ακολουθητέα μέθοδο αξιολόγησης τους.

Μετά την αξιολόγηση από τη διαδικασία που θα οργανώσει και θα επικυρώσει φορέας επιλογής και ευθύνης του ΑΣΕΠ, στον οποίον θα μετέχουν υποχρεωτικά, ανώτατος δικαστικός λειτουργός του Συμβουλίου της Επικρατείας Αρμόδιος πρύτανης Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, Αρμόδιος ανώτατος κρατικός λειτουργός Ανεξάρτητης Αρχής (ΕΣΡ), το πρακτικό αξιολόγησης των δέκα πρώτων επιτυχόντων διαβιβάζεται στο προεδρείο της  Βουλής για το διορισμό του Εποπτικού Συμβουλίου.

Η επιλογή και ο διορισμός  των επτά μελών του ΕΣ, πραγματοποιείται ανεξάρτητα  από την κατάταξη τους στη λίστα των 10 επιτυχόντων, αποφασίζεται με την πλειοψηφία των 4/5 του Προεδρείου της Βουλής (N 3051/2002 περί λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών) και οι υπόλοιποι εναπομείναντες τρείς διορίζονται ως αναπληρωματικοί.

Ο πρόεδρος του ΕΣ θα είναι αιρετός και ανακλητός από τα μέλη του ΕΣ, τακτικά και αναπληρωματικά.  

Το ΕΣ καταρτίζει μετά από εισήγηση του ΔΣ το πενταετές στρατηγικό σχέδιο λειτουργίας  της νέας ΕΡΤ και εγγυάται την αδιάβλητη και ανεξάρτητη διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ.{Η πρόταση που αναφέρεται στο προγραμματικό κείμενο για διορισμό του Εποπτικού Συμβουλίου από την Κοινωνία είναι ασαφής, ατεκμηρίωτη και ανεδαφική και δεν αφορά ούτε μπορεί να συνδεθεί με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της πρότασης της νέας ΕΡΤ,  αφού  "Η νέα ΕΡΤ έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας του Δημοσίου  με μετοχική μορφή ενός ονομαστικού και αναπαλλοτρίωτου τίτλου". Δηλαδή δεν αποτελεί εξωθεσμικό αυτοδιαχειριστικό πείραμα, αλλά Δημόσιο φορέα που ανήκει αποκλειστικά στο Κράτος και καλύπτεται θεσμικά πλήρως από το ισχύον Σύνταγμα και τους σχετικούς συνοδευτικούς νόμους. Η Κοινωνία και οι εκπρόσωποί της συμμετέχουν στον έλεγχο και την εποπτεία της διοίκησης της νέας ΕΡΤ μέσω των «Συμβουλευτικών Επιτροπών» που προτείνονται στο παρών σχέδιο.}ΤΟ ΕΣ επιλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας που καταρτίζει το ΔΣΔιατυπώνει γνώμη επί του ετήσιου προϋπολογισμού πριν από την υποβολή του για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Καθορίζει τα ασυμβίβαστα που στην ιδιότητα του μέλους του ΕΣ και του ΔΣ√ Διοικητικό ΣυμβούλιοΤο  επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ΑΕ (ΔΣ) επιλέγεται και διορίζεται μετά από δημόσια προκήρυξη με προκαθορισμένα προσόντα και διαφανή αξιολόγηση και κατάταξη υποψηφίων  από επιτροπή υπό την αποκλειστική ευθύνη του ΕΣ. Με απόφαση διορίζονται από τη λίστα τα μέλη του ΔΣ από  το ΕΣ με πενταετή μη ανανεώσιμη θητεία. Στο διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν και δύο (2) εκπρόσωποι των εργαζομένων επί πλέον των μελών του ΔΣ (τακτικός και αναπληρωματικός). Οι διαδικασίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων, υλοποιείται με καθολική εκλογή από όλους τους εργαζόμενους της νέας ΕΡΤ, ευθύνη της διαδικασίας εκλογής τους από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της εταιρείας, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου που προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής της εκλογής τους και ο διορισμός τους επικυρώνεται από το ΕΣ. Στο ΔΣ διορίζονται  με απόφαση του ΕΣ και δύο (2) εκπρόσωποι επαγγελματικών, επιστημονικών οργανώσεων ή παραγωγικών φορέων (τακτικός και αναπληρωματικός) που σχετίζονται με το αντικείμενο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Οι εκπρόσωποι των φορέων είναι αιρετοί και ανακλητοί μετά από γνώμη των οργανώσεών που τους προτείνουν και μετά από σχετικές αποφάσεις του ΕΣ Το ΔΣ συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη που εκπροσωπούν εργαζόμενους και εκπροσώπους φορέων μέχρι το διορισμό τους από το ΕΣ.Ο Πρόεδρος που είναι και  Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ επιλέγεται και ανακαλείται από το ΕΣ με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του (5 μέλη). Στη συγκεκριμένες ψηφοφορίες δεν μετέχει ο εκπρόσωπος των εργαζομένων που μετέχει στο ΔΣ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος διοικεί της εταιρεία και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της.Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος με την έγκριση του ΔΣ και αποφάσεις του ΔΣ και του ΕΣα) Καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιοβ) Καταρτίζει τον υπηρεσιακό οργανισμό, τον Εσωτερικό Κανονισμό διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της ΕΡΤ ΑΕ  για την υλοποίηση των στόχων, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των κλάδων και των τομέων οργάνωσης και ανάπτυξης των σχεδίων και των δραστηριοτήτων της ΕΡΤ ΑΕ, το Γενικό κανονισμό προσωπικού στον οποίο αποσαφηνίζονται πλήρως ο τρόπος και οι αδιάβλητες και διαφανείς  διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγησης, προαγωγής  και ανάθεσης καθηκόντων του προσωπικού.γ) Τις διαδικασίες και τους όρους ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί κινητών και ακινήτων, της ΕΡΤ ΑΕ που καθορίζονται με κανονισμό ο οποίος  καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο  και εγκρίνεται από το ΔΣ και το ΕΣ.δ) Εγκρίνει το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα και εποπτεύει την τήρηση των βασικών αρχών του προγράμματος.ε) Παρακολουθεί την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού.στ) Επιλέγει του Γενικούς Διευθυντές εξειδικεύοντας τα προσόντα τους και τη διαδικασία επιλογής τους.ζ) Αναθέτει άσκηση αρμοδιοτήτων σε άλλα μέλη του ΔΣ , ζητά την έγκριση του ΔΣ και του ΕΣ για τη λήψη απόφασης που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του.√ Έλεγχος και εποπτεία της ΕΡΤ.Τον έλεγχο της ΕΡΤ ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα, την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων και την εφαρμογή των δεσμεύσεων της χώρας, ασκεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης(ΕΣΡ) το οποίο δημοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση.  Ο έλεγχος ασκείται και στο πεδίο της τήρησης των δεσμευτικών υποχρεώσεων του Κράτους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που οφείλει να τηρεί  η ΕΡΤ ΑΕ,  σύμφωνα με την από 27/10/2009 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων που αφορούν στις  τις κρατικές ενισχύσεις στων Δημόσιων  Ραδιοτηλεοράσεων.Ως προς τις λοιπές αρμοδιότητες, η ΕΡΤ  εποπτεύεται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία  καλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα  σε δημόσια ακρόαση ΕΣ και προτείνει, βελτιώσεις ή τροποποιήσεις του προγράμματος, της λειτουργίας της και οργάνωσής της, στο πλαίσιο του Συντάγματος και της ισχύουσας νομοθεσίας. Η ΕΡΤ  αποστέλλει στη Βουλή των Ελλήνων Ετήσια Έκθεση που συντάσσει, εγκεκριμένη από το ΔΣ και επικυρωμένη από το ΕΣ.√ Δεοντολογία, Συμβουλευτικές Επιτροπές, Συνήγορος του χρήστη/ καταναλωτήΣτο πλαίσιο της αυτορρύθμισης το ΕΣ της ΕΡΤ  συγκροτεί επιτροπή δεοντολογίας παρά το ΕΣ, που είναι αρμόδια για την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας, για την εφαρμογή των ρυθμιστικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν στο πρόγραμμα, στην ενημέρωση με ίσους όρους, στις δραστηριότητες πολιτικών κομμάτων, τοπικο-αυτοδιοικητικών οργανώσεων, κοινωνικών επαγγελματικών και συνδικαλιστικών  φορέων, για το δικαίωμα της επανόρθωσης θιγόμενου πολίτη, για την αντιμετώπιση των κάθε είδους διακρίσεων, για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την προστασία της παιδικής ηλικίας και την τήρηση των κανόνων και των απαγορεύσεων  διαφημίσεων, για την τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.Για το έργο εξέτασης και έκφρασης γνώμης επί καταγγελιών και παραπόνων των χρηστών της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, επιλαμβάνεται, ειδικός επιστήμονας  συνήγορος του χρήστη/καταναλωτή ο οποίος συμμετέχει και στην επιτροπή δεοντολογίας της ΕΡΤ, για την αποκατάσταση αδικιών προσώπων, οργανώσεων, πολιτικών, πολιτισμικών και κοινωνικών, επιστημονικών  φορέων και κομμάτων  κατά την παρουσίαση γεγονότων που στα πλάνα τους εμφανίζονται  πολίτες ή φορείς. Προτάσεις για βελτίωση προγραμμάτων και την τήρηση των διακηρυγμένων αρχών, αξιών και θεσμών της ΕΡΤ  κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από το ΔΣ.√ Συμβουλευτικές επιτροπέςΜε απόφαση του ΕΣ συγκροτούνται συμβουλευτικές επιτροπές προγράμματος ανά γεωγραφική περιφέρεια (13). Έργο των επιτροπών , που καλύπτουν τις ανάγκες που προέβλεπε ο Ν 1730/1987 της Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης Κοινωνικού Ελέγχου Τηλεθεατών – Ακροατών. Είναι Όργανα ελέγχου και κοινωνικής παρέμβασης.  Μεταφέρουν με δικαίωμα γνώμης  στο  ΕΣ απόψεις του κοινού της ΕΡΤ, σχετικά με την τήρηση των καταστατικών, προγραμματικών, λειτουργικών και δεοντολογικών  δεσμεύσεων και υποχρεώσεων της νέας ΕΡΤ. Οι αποφάσεις των Συμβουλευτικών Επιτροπών γίνονται σεβαστές από το ΔΣ εφόσον κινούνται εντός του προγραμματικού, οργανωτικού  και λειτουργικού πλαισίου της νέας ΕΡΤ και  επικυρωθούν από το ΕΣ. 

Το ΕΣ διαβιβάζει μετά τη σχετική διαβούλευση με την αρμόδια  Συμβουλευτική Επιτροπή και την επικύρωσή της απόφασής  του στο ΔΣ. Το ΔΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τροποποιήσει ή να βελτιώσει τα προγράμματα σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΣ που προκλήθηκαν από την παρέμβαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Παράλληλα το ΔΣ με δημόσια κοινωνικά μηνύματα  ενημερώνει κατά τακτά διαστήματα το κοινό της ΕΡΤ για τις παραπάνω δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις προτάσεις που προκλήθηκαν από τον έλεγχο και τις παρεμβάσεις των Συμβουλευτικών Επιτροπών.          


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου