Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Για μια ελεύθερη και ενωμένη Ευρώπη
Για μια ελεύθερη και ενωμένη»

Βεντοτένε, Αύγουστος 1941

Ι - Η ΚΡΙΣΗ του σύγχρονου πολιτισμού


Βεντοτένε

Ο σύγχρονος πολιτισμός έχει θέσει ως βάση την αρχή της ελευθερίας, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι ένα απλό όργανο των άλλων, αλλά ένα αυτόνομο κέντρο ζωής. Με αυτόν τον κώδικα στο χέρι έχει τοποθετηθεί σε δίκη μια μεγάλη ιστορική διαδικασία σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής που δεν συμμορφώνονται:

1. Το ίσο δικαίωμα όλων των εθνών να οργανώνονται σε ανεξάρτητα κράτη. Κάθε λαός, που ορίζεται από γλωσσικά και ιστορικά γεωγραφικά εθνικά χαρακτηριστικά της, έπρεπε να βρει μια κρατική οργάνωση που δημιουργήθηκε από μόνοι τους με βάση συγκεκριμένα τη σύλληψη του της πολιτικής ζωής, το εργαλείο για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση.

Η ιδεολογία της εθνικής ανεξαρτησίας ήταν ένα ισχυρό κίνητρο για την πρόοδο? Βοήθησε ξεπεράσει στενόμυαλη τοπικισμό σε ένα πολύ ευρύτερο αίσθημα αλληλεγγύης έναντι των ξένων καταπίεση? Ο εξαλειφθούν πολλά εμπόδια που παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των αγαθών? Έκανε εκτείνονται στο έδαφος του κάθε νέου κράτους, τις πιο καθυστερημένες πληθυσμούς, τους θεσμούς και τα συστήματα των περισσότερων πολιτών. Ωστόσο, αυτό πραγματοποιείται μέσα στην ίδια τους σπόρους του καπιταλιστικού ιμπεριαλισμού, που η γενιά μας έχει δει υπερβάλλουν μέχρι το σχηματισμό του ολοκληρωτικού και την εξαπόλυση των παγκοσμίων πολέμων μελών.

Το έθνος δεν είναι πλέον θεωρείται ως το ιστορικό προϊόν της συνύπαρξης των ανθρώπων, οι οποίοι, ως αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας σε μεγαλύτερη ομοιομορφία των τελωνειακών και των φιλοδοξιών και το κράτος τους τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την οργάνωση συλλογικής ζωής μέσα η εικόνα ολόκληρης της ανθρώπινης κοινωνίας. Αντ 'αυτού, γίνεται μια θεϊκή οντότητα, ένας οργανισμός που πρέπει να εξετάσει μόνο την ύπαρξή της, τη δική της ανάπτυξη, χωρίς σε καμία περίπτωση αφορά για την ζημιά που μπορεί να υποστεί άλλοι. Η απόλυτη κυριαρχία των εθνικών κρατών οδήγησε στην επιθυμία να κυβερνάει άλλους και θεωρεί «ζωτικό χώρο» όλο και πιο απέραντα εδάφη του, που θα τους επιτρέπουν να κινούνται ελεύθερα και να εξασφαλίσει τα μέσα της ύπαρξης, χωρίς να εξαρτάται από κανέναν. Αυτή η επιθυμία να κυριαρχήσει, δεν μπορεί να κατευνάζεται, εκτός από την ηγεμονία του ισχυρότερου κράτους πάνω από όλα τα άλλα υπόδουλους.

Ως αποτέλεσμα το κράτος, ως θεματοφύλακας της ελευθερίας των πολιτών, έγινε πλοίαρχος υποτελείς δεσμεύεται σε δουλεία, με όλες τις σχολές για να κάνουν τη μέγιστη πόλεμο απόδοσης. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της εν καιρώ ειρήνης, θεωρείται ότι σταματά να προετοιμαστούν για τις επόμενες, αναπόφευκτη πολέμους, η βούληση της στρατιωτικής τάξης κατέχει σήμερα κυριαρχεί σε πολλές χώρες, του άμαχου κατηγορίας, γεγονός που καθιστά όλο και πιο δύσκολο να λειτουργήσει χωρίς πολιτικά συστήματα? Οι σχολείο, την επιστήμη, την παραγωγή, διοικητικών οργάνων που κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των στρατιωτικών δυναμικό? Οι γυναίκες θεωρούνται απλώς ως παραγωγοί των στρατιωτών, και, κατά συνέπεια, ανταμείβονται με τα ίδια κριτήρια με τα οποία οι εκθέσεις ανταμείβονται παραγωγικός βοοειδή? Τα παιδιά διδάσκονται από μικρή ηλικία να χειρίζονται τα όπλα και ξένους μίσος? Οι ατομικές ελευθερίες μειώνεται σε τίποτα αφού όλοι είναι στρατιωτικό κατεστημένο και συνεχώς κληθούν να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία? Επαναλαμβανόμενες πολέμους αναγκάσει τους άνδρες να εγκαταλείψουν την οικογένεια, την απασχόληση, την ιδιοκτησία, ακόμα και θυσιάζουν τη ζωή τους για τους στόχους που κανείς δεν καταλαβαίνει πραγματικά την αξία, και μέσα σε λίγες μέρες για να καταστρέψει τα αποτελέσματα των δεκαετιών των προσπαθειών για την αύξηση της γενικής ευημερίας.

Τα ολοκληρωτικά κράτη είναι εκείνα που έχουν πραγματοποιηθεί με πιο συνεπή τρόπο την ενοποίηση όλων των δυνάμεων, η οποία απευθύνει έκκληση για τη μέγιστη συγκέντρωση και την αυτάρκεια, και ως εκ τούτου, αποδείχθηκε η πιο κατάλληλη οργανισμών τρέχον διεθνές περιβάλλον. Χρειάζεται μόνο ένα έθνος ένα βήμα προς την κατεύθυνση πιο έντονη ολοκληρωτισμού για τους άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, σύρθηκε κάτω από το ίδιο αυλάκι με τη θέλησή τους να επιβιώσουν.


2. Υποστηρίζεται το ίσο δικαίωμα όλων των πολιτών στη διαμόρφωση της βούλησης του κράτους. Αυτό θα έπρεπε να είναι η σύνθεση των μεταβαλλόμενες οικονομικές και ιδεολογικές ανάγκες όλων των κοινωνικών κατηγοριών που εκφράζονται ελεύθερα. Μια τέτοια πολιτική οργάνωση επέτρεψε τη διόρθωση ή τουλάχιστον να μετριάσει πολλά από τα πιο έντονα αδικίες που κληρονόμησε από την προηγούμενη καθεστώτα. Αλλά η ελευθερία του Τύπου και του συνεταιρίζεσθαι και η σταδιακή επέκταση της ψηφοφορίας, έκανε όλο και πιο δύσκολο να υπερασπιστούν παλιά προνόμια, διατηρώντας παράλληλα ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα. Οι μη έχοντες σταδιακά έμαθαν να χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά για την επίθεση στα κεκτημένα δικαιώματα των προνομιούχες τάξεις? Ειδικοί φόροι επί των εισοδημάτων από κεφάλαιο και κληρονομιές, υψηλότερους φόρους που επιβάλλονται σε μεγαλύτερες, φορολογικές απαλλαγές για τα χαμηλά εισοδήματα και βασικά αγαθά, το φιλοδώρημα των δημόσιων σχολείων, η αύξηση των δικαστικών εξόδων και την κοινωνική ασφάλιση, αγροτικές μεταρρυθμίσεις, ο έλεγχος των εργοστασίων που απείλησε τις προνομιούχες τάξεις στα ακροπόλεις τους.

Ακόμα και οι προνομιούχες τάξεις που έχουν συμφωνηθεί με την ισότητα σε πολιτικά δικαιώματα δεν θα μπορούσε να παραδεχτεί ότι η μη προνομιούχων θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για να προσπαθήσουμε και να επιτύχουν de facto ισότητας που θα έδινε αυτά τα δικαιώματα συγκεκριμένο περιεχόμενο πραγματικής ελευθερίας. Όταν, μετά το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, η απειλή έγινε πάρα πολύ ισχυρή, ήταν φυσικό ότι αυτές οι κατηγορίες έχουν χαιρέτισε θερμά και υποστήριξαν την άνοδο των δικτατοριών που αφαιρούνται τα χέρια νομικά όπλα για να τους αντιπάλους τους.

Από την άλλη πλευρά, η δημιουργία τεράστιων βιομηχανικών, τραπεζικών ομίλων και των συνδικάτων που αντιπροσωπεύει το σύνολο της στρατοί προς τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα και την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση για να έχετε την καλύτερη απάντηση σε πολιτικά τους συμφέροντα, απείλησε να διαλύσει το κράτος σε αμέτρητες οικονομικές φέουδα, κάθε διαιτητή σε αντίθεση με το άλλο.
Φιλελεύθερο και δημοκρατικό σύστημα, όλο και τα εργαλεία που αυτές οι ομάδες θα καταφύγουν πάντα χτυπώντας το σύνολο της κοινότητας, έχασε όλο και περισσότερο το κύρος τους, και έτσι εξαπλωθεί η πεποίθηση ότι μόνο ένα ολοκληρωτικό κράτος, καταργώντας την ελευθερία του λαού, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων που υπαρχόντων πολιτικών θεσμών δεν ήταν σε θέση να περιέχουν.

Μέχρι τότε έκανε τα ολοκληρωτικά καθεστώτα ενοποιούνται Σε γενικές γραμμές η θέση των διαφόρων κοινωνικών κατηγοριών στα επίπεδα που μόλις αυτό επιτευχθεί, και αποκλείεται, με την αστυνομία έλεγχο του συνόλου της ζωής των πολιτών και τη βίαιη απομάκρυνση των αντιφρονούντων, κάθε νόμιμη δυνατότητα διόρθωσης των τρέχουσα κατάσταση των πραγμάτων. Αυτό έχει εξασφαλίσει την ύπαρξη απόλυτα παρασιτική τάξη των γαιοκτημόνων απών και εισοδηματίες που συμβάλλουν στην κοινωνική παραγωγή μόνο με την κοπή των κουπονιών για τους τίτλους τους, των μονοπωλιακών στρωμάτων και της αλυσίδας εταιρείες που εκμεταλλεύονται τους καταναλωτές και να εξατμιστούν τα χρήματα των μικρών αποταμιευτών, οι πλουτοκράτες κρύβεται πίσω από τις σκηνές, κινεί τα νήματα των πολιτικών, να κατευθύνει όλη την κρατική μηχανή για δική τους αποκλειστική πλεονέκτημα, με το πρόσχημα της επιδίωξης των υψηλότερων εθνικών συμφερόντων. Οι κολοσσιαίες περιουσίες των λίγων και τη δυστυχία των μαζών, αποκλείονται από την απόλαυση των καρπών του σύγχρονου πολιτισμού διατηρούνται. Είναι αποθηκεύεται σε μεγάλες γραμμές, ένα οικονομικό καθεστώς στο οποίο υλικών πόρων και εργατικού δυναμικού, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για να καλύψει τις βασικές ανάγκες για την ανάπτυξη της ζωτικής σημασίας της ανθρώπινης ενέργειας είναι αντ 'αυτού απευθύνεται στην ικανοποίηση των πιο μάταιες επιθυμίες των που είναι σε θέση να πληρώσουν τις υψηλότερες τιμές? ένα οικονομικό καθεστώς στο οποίο, με το δικαίωμα της κληρονομιάς, η δύναμη του χρήματος διαιωνίζεται στην ίδια κατηγορία, μετατρέπεται σε προνόμιο χωρίς καμία αντιστοιχία με την κοινωνική αξία των πράγματι παρασχεθεισών υπηρεσιών, καθώς και το πεδίο των εναλλακτικών λύσεων για το προλεταριάτο είναι τόσο περιορισμένη ώστε να ζήσουν είναι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν εκμετάλλευσης από όποιον προσφέρει τις ευκαιρίες απασχόλησης.

Για να κρατήσει ακινητοποιημένο και υπέταξε την εργατική τάξη, τα συνδικάτα μετατράπηκαν από τις ελεύθερες οργανώσεις του αγώνα, σε σκηνοθεσία άτομα που απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη των μελών στα όργανα της αστυνομίας εποπτείας, υπό την καθοδήγηση των εργαζομένων έχει επιλεγεί από το διοικητικό ομάδα και να είναι η μόνη υπεύθυνη. Εάν κάποια διόρθωση γίνεται σε αυτό το οικονομικό καθεστώς, είναι πάντα μόνο υπαγορεύεται από τις στρατιωτικές ανάγκες, που έχουν συγχωνευθεί με τις αντιδραστικές προσδοκίες των προνομιούχων τάξεων που δημιουργούν και εδραίωση των ολοκληρωτικών κρατών.

3. κατά των αυταρχικών δογματισμός έχει καθιερώσει τη μόνιμη αξία του κριτικού πνεύματος. Ό, τι επιβεβαιώθηκε πρέπει να αποδείξει την αξία του ή να εξαφανιστούν. Στο μεθοδική αυτή η απρόσκοπτη προσέγγιση οφείλονται τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της κοινωνίας μας σε όλους τους τομείς.

Αλλά αυτή η πνευματική ελευθερία δεν κατάφερε να επιβιώσει από την κρίση που οδήγησε σε ολοκληρωτικά κράτη. Νέα δόγματα να γίνει αποδεκτή από την πίστη ή αποδέχονται υποκριτικά προχωρούν σε όλες τις επιστήμες. Αν και κανείς δεν ξέρει τι μια φυλή και η πιο στοιχειώδη κατανόηση της ιστορίας φέρνει στο σπίτι τον παραλογισμό, οι φυσιολόγοι ζήτησε να πιστέψουμε, να αποδείξει και να πείσει ότι οι άνθρωποι ανήκουν σε μια επίλεκτη φυλή, απλώς και μόνον επειδή ο ιμπεριαλισμός χρειάζεται αυτό το μύθο ανακατεύετε οι μάζες να μισούν και υπερηφάνεια. Οι πιο εμφανείς έννοιες της οικονομικής επιστήμης πρέπει να θεωρείται ανάθεμα για να ενεργοποιήσετε αυταρχική πολιτική, το εμπορικό ισοζύγιο και άλλα παλιά κάστανα του μερκαντιλισμού ως έκτακτα ανακαλύψεις της εποχής μας. Λόγω της οικονομικής αλληλεξάρτησης όλων των τμημάτων του κόσμου, ζωτικού χώρου για όλους τους ανθρώπους που θέλει να διατηρήσει ένα επίπεδο διαβίωσης συνεπές με το σύγχρονο πολιτισμό, είναι σε όλο τον κόσμο? αλλά έχει δημιουργήσει το ψευδο-επιστήμη της γεωπολιτικής που να αποδεικνύουν την ορθότητα των θεωριών σχετικά με τη ζωή χώρο και να παρέχει ένα θεωρητικό μανδύα στην ιμπεριαλιστική επιθυμία να κυριαρχήσουν. Η ιστορία είναι ψευδεπίγραφα ως ουσιώδη στοιχεία της, προς το συμφέρον της άρχουσας τάξης. Οι βιβλιοθήκες και τα βιβλιοπωλεία καθαρίζονται όλα τα έργα που δεν θεωρούνται ορθόδοξοι. Οι σκιές του σκοταδισμού απειλεί να πνίξει το ανθρώπινο πνεύμα.

Η κοινωνική ηθική της ελευθερίας και της ισότητας υπονομεύεται. Οι άνδρες δεν θεωρούνται πλέον ελεύθεροι πολίτες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κράτος για την επίτευξη συλλογικών στόχων τους. Είναι υπηρέτες του κράτους το οποίο καθορίζει τι θα πρέπει να είναι ο σκοπός τους, και πώς θα αναφέρει η βούληση είναι βέβαιο ότι προέρχεται από εκείνους που ασκούν την εξουσία. Οι άνδρες δεν αποτελούν πλέον θέματα δικαίου, αλλά διοργανώνονται ιεραρχικά και αναμένεται να υπακούουν χωρίς αμφιβολία την ανώτερη ιεραρχία με αποκορύφωμα ένα κατάλληλα θεοποιημένο ηγέτη. Το καθεστώς της κάστας καταθλιπτικός ξαναγεννιέται από τη δική στάχτες της.

Αυτή η αντιδραστική, ολοκληρωτικά τον πολιτισμό, μετά το θρίαμβο σε διάφορες χώρες, βρήκε τελικά στη ναζιστική Γερμανία τη δύναμη θεωρείται αρκετά ισχυρή για να πάρει το τελευταίο βήμα. Μετά από μια σχολαστική προετοιμασία, με τόλμη και αδίστακτα εκμεταλλεύονται τις αντιπαλότητες, τον εγωισμό, τη βλακεία των άλλων, παρασύροντας στο πέρασμά άλλες ευρωπαϊκές υποτελής μελών της - κυρίως μεταξύ των οποίων η Ιταλία - συμμαχώντας με την Ιαπωνία επιδιώκουν τους ίδιους στόχους στην Ασία, είναι ξεκίνησε το έργο της σύνθλιψης.

η νίκη του θα σήμαινε την οριστική εδραίωση του ολοκληρωτισμού στον κόσμο. Όλα τα χαρακτηριστικά της θα είναι εξοργισμένοι στο μέγιστο βαθμό, και προοδευτικές δυνάμεις θα καταδικάζονταν για πολύ καιρό σε μία απλή αρνητική αντιπολίτευση.
Η παραδοσιακή αλαζονεία και αδιαλλαξία της γερμανικής στρατιωτικής μαθήματα μπορεί να μας δώσει μια ιδέα για το τι θα ήταν ο χαρακτήρας της κυριαρχίας τους μετά τη νίκη στον πόλεμο. Τα νικηφόρα Γερμανοί θα μπορούσαν ακόμα και να παραχωρήσει ένα λούστρο της γενναιοδωρίας προς τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, τυπικά σέβεται τα εδάφη τους και τους πολιτικούς τους θεσμούς που διέπουν ικανοποιώντας το ηλίθιο πατριωτικό συναίσθημα βλέποντας τα χρώματα των συνοριακών σταθμών και την εθνικότητα των πολιτικών που οι ίδιοι παρουσιάσει στο προσκήνιο, παρά στη σχέση των δυνάμεων και το πραγματικό περιεχόμενο των κρατικών φορέων. Ωστόσο καμουφλαρισμένο, η πραγματικότητα είναι πάντα το ίδιο: μια νέα διαίρεση της ανθρωπότητας σε Σπαρτιάτες και Είλωτες.

Ακόμη και μια συμβιβαστική λύση μεταξύ των δύο αντιμαχόμενες πλευρές θα είναι ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός για τον ολοκληρωτισμό, δεδομένου ότι όλες οι χώρες που κατάφεραν να ξεφύγουν από το κλείσιμο της Γερμανίας θα αναγκαστεί να λάβει τα ίδια μορφές πολιτικής οργάνωσης, την προετοιμασία για την επανέναρξη του πολέμου.

Αλλά Γερμανία του Χίτλερ, αν θα μπορούσε να πάρει κάτω από ένα-ένα τα μικρότερα κράτη, με τη δράση του, έχει αναγκάσει ολοένα και περισσότερο ισχυρές δυνάμεις να ενταχθούν μάχη. Η θαρραλέα μαχητικότητα της Μεγάλης Βρετανίας, ακόμα και στην πιο κρίσιμη στιγμή κατά την οποία είχε μείνει μόνη της για να σταθεί στον εχθρό, σημαίνει ότι οι Γερμανοί ήρθαν αντιμέτωποι με την σθεναρή αντίσταση του σοβιετικού στρατού και έδωσε την Αμερική το χρόνο που που απαιτούνται για την κινητοποίηση ατελείωτες παραγωγικών πόρων της. Αυτή η πάλη ενάντια στο γερμανικό ιμπεριαλισμό συνδέεται στενά με αυτή των Κινέζων διεξάγει κατά της ιαπωνικής ιμπεριαλισμό.

Τεράστιες μάζες ανθρώπων και πλούτου έχουν ήδη συνταχθεί εναντίον ολοκληρωτικών δυνάμεις. Οι δυνάμεις των εξουσιών αυτών έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους και τώρα μπορεί μόνο σταδιακά καταναλώνουν. Όσοι δυσμενείς αντί να έχουν ήδη περάσει την ώρα της μέγιστης κατάθλιψης και βρίσκονται σε άνοδο. Ο πόλεμος του ΟΗΕ ξυπνάει κάθε μέρα την επιθυμία για ελευθερία, ακόμη και σε χώρες που είχαν υποκύψει στη βία και είχαν σαν χάνονται από το χτύπημα, ακόμη και αναζωπυρώθηκε αυτή την επιθυμία των λαών των δυνάμεων του Άξονα, οι οποίοι αντιλαμβάνονται συρθεί σε μια απελπιστική κατάσταση, απλώς για να ικανοποιήσει τη σφοδρή επιθυμία για κυριαρχία των κυρίων τους.

Η αργή διαδικασία που οδήγησε τεράστιες μάζες των ανθρώπων που θα διαμορφωθεί μειλίχια από το νέο καθεστώς, που προσαρμόζεται και συνέβαλε στην εδραίωση του, συλλαμβάνεται? Έχει αντί ξεκινήσει την αντίστροφη διαδικασία. Σε αυτό το τεράστιο κύμα, σιγά-σιγά αυξήσεις, βρίσκονται όλες οι προοδευτικές δυνάμεις? και, το πιο φωτεινές τμήματα των εργατικών τάξεων που έμειναν μακριά από τρόμο ή με κολακεία, στην επιθυμία τους για μια ανώτερη μορφή ζωής? τα στοιχεία μεγαλύτερη επίγνωση των πνευματικών τάξεις, προσβεβλημένος από την υποβάθμιση που έχει υποστεί νοημοσύνη? επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν νέες πρωτοβουλίες, θέλουν να απελευθερωθούν από τα στολίδια της γραφειοκρατίας και της εθνικής αυτάρκειας, που κολλάει κάθε κίνηση τους? εκείνους, τέλος, ότι για μια έμφυτη αίσθηση της αξιοπρέπειας, δεν θα λυγίσει μια ίντσα στην ταπείνωση της δουλείας.

Για όλες αυτές τις δυνάμεις που τώρα ανατεθεί η σωτηρία του πολιτισμού μας.

II - ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΤΑ - ευρωπαϊκή ενότητα


Βεντοτένε

την ήττα της Γερμανίας δεν θα οδηγήσει αυτόματα στην αναδιοργάνωση της Ευρώπης σύμφωνα με το ιδανικό μας πολιτισμού.

Στη σύντομη, έντονη περίοδο γενικής κρίσης, όπου οι εθνικές βρίσκονται έσπασαν ήταν στο έδαφος, στο οποίο οι μάζες περιμένουν με αγωνία τη νέα λέξη και θα λιωμένο θέμα, καύση, η οποία μπορεί να χυθεί σε νέες μορφές, είναι σε θέση να αποδεχθεί την καθοδήγηση των ανδρών σοβαρά διεθνιστές, οι κατηγορίες που ήταν πιο προνομιούχα στα παλαιά εθνικά συστήματα θα προσπαθήσει κρυφά ή με τη βία να αμβλύνει το κύμα της διεθνιστικής τα συναισθήματα και τα πάθη, και θα πεισματικά να ξαναχτίσουν τα παλιά κρατικά όργανα. Και είναι πιθανό ότι οι Βρετανοί ηγέτες, ίσως σε συμφωνία με τους Αμερικανούς, να προσπαθήσει να ωθήσει τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, για να συνεχίσετε την ισορροπία δυνάμεων στην φαινόμενη ισχύς του άμεσου ενδιαφέροντος της αυτοκρατορίας τους.

Συντηρητικές δυνάμεις, δηλαδή, οι ηγέτες των θεμελιωδών θεσμών του κράτους-έθνους: το εκτελεστικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, με αποκορύφωμα εκεί, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν, σε μοναρχίες? αυτές οι ομάδες του μονοπωλιακού καπιταλισμού που έχουν συνδέσει την τύχη των κερδών τους σε αυτές τις καταστάσεις? οι γαιοκτήμονες και η εκκλησιαστική ιεραρχία, ότι μόνο μια σταθερή, συντηρητικές εταιρείες μπορούν να δουν ασφαλισμένους παρασιτικών εσόδων τους? και τα ακόλουθα όλα τα αμέτρητα πλήθος εκείνων που εξαρτώνται από αυτούς ή ότι ακόμα και απλά θαμπωμένος από την παραδοσιακή τους εξουσία? Όλες αυτές οι αντιδραστικές δυνάμεις που έχουν ήδη αυτή τη στιγμή, την αίσθηση ότι τα δομικά τρίζει και προσπαθούν να σώσουν τους εαυτούς τους. Η κατάρρευση θα τους ξαφνικά όλες τις εγγυήσεις που είχαν μέχρι τώρα στερήσει και θα εκθέσει την επίθεση των προοδευτικών δυνάμεων.

Αλλά έχουν ικανοί άνδρες και adusati και στη διοίκηση και ο οποίος θα αγωνιστεί σκληρά για να διατηρήσει την υπεροχή τους. Σε σοβαρές στιγμή θα παρουσιάσει το ίδιο καλά καμουφλαρισμένη. Θα διακηρύξει την ειρήνη, την αγάπη, την ελευθερία, τη γενική ευημερία των φτωχότερων τάξεων. Ήδη στο παρελθόν έχουμε δει ότι έχουν παρεισφρήσει στα λαϊκά κινήματα, και να τους παραλύσει, εκτρέπονται μετατραπεί στο ακριβώς αντίθετο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Το σημείο στο οποίο θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί είναι η αποκατάσταση του εθνικού κράτους. Θα είναι σε θέση να πιάσουν το πιο διαδεδομένο από τα λαϊκά αισθήματα, πιο βαθιά προσβεβλημένος από τις πρόσφατες, πιο εύκολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την αντιδραστική σκοπούς: το πατριωτικό συναίσθημα. Με τον τρόπο αυτό μπορούν επίσης να ελπίζω πιο εύκολα συγχέουμε τις ιδέες τους αντιπάλους τους, δεδομένου ότι για τις λαϊκές μάζες η μόνη πολιτική εμπειρία που αποκτήθηκε ήταν μέσα στο εθνικό πλαίσιο, και ως εκ τούτου είναι αρκετά εύκολο να μεταφέρουν, τόσο αυτούς και τους ηγέτες τους πιο μυωπική, στο έδαφος της ανασυγκρότησης των κρατών κοπούν από την καταιγίδα.

Αν θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα κερδίσει. Ήταν ακόμη και αυτές ήταν σε μεγάλο βαθμό δημοκρατικής σοσιαλιστές ή εμφάνιση, η επιστροφή της εξουσίας στα χέρια των αντιδραστικών θα είναι μόνο θέμα χρόνου. Risorgerebbero εθνικές αντιζηλίες και κάθε κράτος θα ξανά την ικανοποίηση των αναγκών τους μόνο στην δύναμη των όπλων. Το κύριο έργο τους θα ήταν και πάλι, περισσότερο ή λιγότερο βραχυπρόθεσμα, να μετατρέψουν τους πληθυσμούς τους σε στρατούς. Η γενική θα επιστρέψει στην εντολή του μονοπωλίου να επωφεληθούν από την αυτάρκεια, η γραφειοκρατία θα συνεχίσουν να διογκώνονται, οι ιερείς θα κρατήσει τις μάζες υπάκουο. Όλες οι πρώτες κατακτήσεις θα μαραθούν σε τίποτα αντιμέτωποι με την ανάγκη να προετοιμαστεί για πόλεμο ακόμα μια φορά.

Το πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί πρώτα, ελλείψει της οποίας οποιαδήποτε άλλη πρόοδος δεν είναι η εμφάνιση, είναι η οριστική κατάργηση της διαίρεσης της Ευρώπης σε κυρίαρχα έθνη-κράτη. Η κατάρρευση των περισσότερων κρατών της ηπείρου στο πλαίσιο του γερμανικού οδοστρωτήρας έχει ήδη ενωθεί με την τύχη των ευρωπαϊκών λαών, ότι είτε όλοι μαζί soggiaceranno με την κυριαρχία του Χίτλερ, ή όλα μαζί θα έρθει με την πτώση αυτή σε μια επαναστατική κρίση στην οποία δεν βρείτε σκληραίνουν και διακριτές κρατικές δομές στερεό.

Τα πνεύματα είναι κάτω τώρα πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι από ό, τι στο παρελθόν, σε μια ομοσπονδιακή αναδιοργάνωση της Ευρώπης. Η σκληρή εμπειρία έχει ανοίξει τα μάτια ακόμη και αυτών που δεν βλέπουν και έχει ωριμάσει πολλές περιπτώσεις ευνοϊκή για το ιδανικό μας.

Όλες οι λογικοί άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να διατηρήσουν μια ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών με μιλιταριστική Γερμανία επί ίσοις όροις με τις άλλες χώρες, ούτε μπορεί να διαλύσει τη Γερμανία και να κρατήσει το πόδι σας στο λαιμό αφού έχει κερδίσει. Στη δίκη, κατέστη σαφές ότι καμία χώρα της Ευρώπης μπορεί να μείνει στο περιθώριο, ενώ οι άλλοι μάχη με τίποτα να αξίζει δηλώσεις της ουδετερότητας και της μη-επίθεσης συμφώνων. Είναι πλέον αποδεδειγμένο τη ματαιότητα, ακόμα και βλαπτικότητα των οργανισμών, το είδος των Εθνών της Εταιρείας, οι οποίες ισχυρίζονται ότι εγγυώνται το διεθνές δίκαιο, χωρίς μια στρατιωτική δύναμη ικανή να επιβάλει τις αποφάσεις του και να σέβεται την απόλυτη κυριαρχία των συμμετεχόντων κρατών. Παράλογο απέδειξε την αρχή της μη επέμβασης, σύμφωνα με την οποία κάθε λαός θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος να επιλέξει τον δεσποτικό κυβέρνηση που το κρίνει αναγκαίο, ως εάν η εσωτερική συγκρότηση του κάθε ατόμου δεν ήταν ένα θέμα ζωτικής σημασίας για όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι αδιάλυτες έχουν γίνει τα πολλαπλά προβλήματα που δηλητηριάζουν τις διεθνείς ζωής στην ήπειρο: τον εντοπισμό των συνόρων με μικτούς πληθυσμούς, υπεράσπιση των ξένων μειονοτήτων, οι θαλάσσιοι λιμένες για τις περίκλειστες χώρες τοποθεσία, το βαλκανικό ζήτημα, το ιρλανδικό ζήτημα κ.λπ., θα βρείτε στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία απλούστερη λύση, καθώς το βρήκαν στο παρελθόν τα αντίστοιχα προβλήματα των μικρών κρατών που έγινε μέρος της μεγαλύτερης εθνικής ενότητας, όταν έχασαν την πικρία τους, μετατρέπονται σε προβλήματα των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων επαρχιών.

Από την άλλη πλευρά, το τέλος του αισθήματος ασφάλειας σε ένα απόρθητο Μεγάλη Βρετανία η οποία ενημέρωσε το βρετανικό η «απόλυτη απομόνωση», η διάλυση του στρατού και την ίδια τη Γαλλική Δημοκρατία, την πρώτη σοβαρή σύγκρουση με τις γερμανικές δυνάμεις - ένα αποτέλεσμα που είναι η ελπίδα έχει βρεγμένο σε μεγάλο βαθμό τη σοβινιστική τεκμήριο της γαλατικά ανωτερότητα - και ιδιαίτερα επίγνωση της σοβαρότητας του κινδύνου γενική υποδούλωση είναι όλες οι συνθήκες που θα ευνοούν τη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού συστήματος που βάζει τέλος στη σημερινή αναρχία. Και το γεγονός ότι η Αγγλία έχει αποδεχθεί την αρχή της ινδικής ανεξαρτησίας, και η Γαλλία έχει δυνητικά χάσει με την αναγνώριση της ήττας σε όλη την αυτοκρατορία του, επίσης, να είναι πιο εύκολο να βρείτε μια βάση συμφωνίας για μια ευρωπαϊκή ρύθμιση των αποικιακών προβλήματα.

Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί, τέλος, την εξαφάνιση μερικών από τις σημαντικότερες δυναστείες, και την ευθραυστότητα των βάσεων αυτών που υποστηρίζουν τα σωζόμενα δυναστείες. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, στην πραγματικότητα, ότι αυτές οι δυναστείες, από την εξέταση των διαφόρων χωρών, όπως το δικό τους παραδοσιακό προνόμιο, εκπροσωπούμενη, μαζί με τα ισχυρά συμφέροντα των οποίων ήταν η στήριξη, ένα σοβαρό εμπόδιο για την ορθολογική οργάνωση των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, η οποία δεν μπορεί να ξεκουραστεί ότι οι ρεπουμπλικανικό συντάγματα όλων των ομόσπονδων χωρών.

Και όταν, πέρα ​​από τον ορίζοντα της γηραιάς ηπείρου, αγκαλιάζει σε μια επισκόπηση όλων των λαών της ανθρωπότητας, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είναι η μόνη νοητή εγγύηση ότι οι σχέσεις με την αμερικανική και ασιατική λαοί μπορούν λαμβάνουν χώρα στη βάση της ειρηνικής συνεργασίας, περιμένοντας για ένα πιο μακρινό μέλλον, με την οποία το σύνολο του πλανήτη καθίσταται δυνατή πολιτική ενότητα.

Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ προοδευτικών και αντιδραστικών κομμάτων πέφτει έτσι και τώρα, όχι στις επίσημες γραμμές περισσότερο ή λιγότερη δημοκρατία, λιγότερο ή περισσότερο σοσιαλισμό, αλλά κατά μήκος της νέας και ουσιαστική γραμμή που χωρίζει αυτούς που αντιλαμβάνονται τον κεντρικό τομέα της καταπολέμησης η αρχαία, η κατάκτηση και των μορφών της εθνικής πολιτικής εξουσίας, και οι οποίοι, αν και χωρίς τη θέλησή τους, το παιχνίδι των αντιδραστικών δυνάμεων, αφήνοντας τη λάβα πυρακτώσεως των λαϊκών παθών που να στερεοποιηθεί στα παλιά καλούπια, και να αυξηθεί και πάλι το παλιό ανοησία, και εκείνους που βλέπουν τον κύριο σκοπό, όπως η δημιουργία ενός στερεού διεθνή κατάσταση, το οποίο θα διευθύνει λαϊκές δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση, και ακόμη και να κερδίσει την εθνική δύναμη, θα το χρησιμοποιήσουν πρωτίστως ως μέσο για την επίτευξη διεθνούς ενότητας.

Μέσα από την προπαγάνδα και τη δράση, επιδιώκοντας να δημιουργήσει με κάθε δυνατό τρόπο συμφωνίες και δεσμούς μεταξύ παρόμοιων κινημάτων σε διάφορες χώρες είναι σίγουρα διαμορφώνεται, η ίδρυση ενός κινήματος είναι αναγκαίο από τώρα να ρίξει ότι ξέρει πώς να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις τους για να να δημιουργήσει το νέο σώμα, το οποίο θα είναι το ωραιότερο δημιουργία, και το νεότερο, που για αιώνες στην Ευρώπη? για να σχηματίσουν ένα μεγάλο ομοσπονδιακό κράτος, το οποίο έχει μια ευρωπαϊκή ένοπλη υπηρεσία, αντί των εθνικών στρατών, σίγουρα σαρώνουν την οικονομική αυτάρκεια, η σπονδυλική στήλη των ολοκληρωτικών καθεστώτων, έχουν όργανα και επαρκή μέσα για να το τρέξει στις συσκέψεις του επιμέρους ομόσπονδα κράτη, με στόχο τη διατήρηση μιας κοινής τάξης, αφήνοντας στα κράτη μέλη την ίδια αυτονομία που επιτρέπει την πλαστική άρθρωση και ανάπτυξη πολιτικής ζωής, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων λαών.

Αν θα υπάρξει στις κύριες ευρωπαϊκές χώρες επαρκής αριθμός των ανδρών που κατανοούν αυτό, η νίκη θα είναι μικρή στα χέρια τους, διότι η κατάσταση και το πνεύμα θα είναι ευνοϊκή για το έργο τους και μπροστά θα έχουν κόμματα και παρατάξεις που έχουν ήδη αποκλειστεί από την καταστροφική εμπειρία της «τελευταίες δύο δεκαετίες. Δεδομένου ότι θα είναι η στιγμή για τα νέα, θα είναι επίσης η στιγμή για τους νέους άνδρες, το κίνημα για την ελεύθερη και ενωμένη Ευρώπη!

III - ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Βεντοτένε

ελεύθερη και ενωμένη Ευρώπη είναι η απαραίτητη προϋπόθεση της ενίσχυσης του σύγχρονου πολιτισμού της Ευρώπης, εκ των οποίων το ολοκληρωτικό εποχή είναι μια σύλληψη. Το τέλος αυτής της εποχής θα αποκατασταθεί πλήρως αμέσως την ιστορική διαδικασία κατά των κοινωνικών ανισοτήτων και των προνομίων. Όλα τα παλιά συντηρητική ιδρύματα που έχουν εμποδίσει αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να καταρρέουν ή να καταρρεύσει, και ότι η κρίση τους θα πρέπει να αξιοποιηθεί με θάρρος και αποφασιστικότητα. Η ευρωπαϊκή επανάσταση, για να καλύψουν τις ανάγκες μας, θα πρέπει να είναι σοσιαλιστική, δηλαδή ο στόχος της πρέπει να είναι η χειραφέτηση της εργατικής τάξης και η δημιουργία των πιο ανθρώπινες συνθήκες για να ζήσουν.

Ο προσανατολισμός πυξίδα για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προς την κατεύθυνση αυτή δεν μπορεί, ωστόσο, να είναι η αρχή καθαρά δογματικοί σύμφωνα με την οποία η ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής υλικών πρέπει να καταργηθεί, κατ 'αρχήν, και ανεκτή μόνο προσωρινά γραμμή, όταν δεν θα μπορώ να κάνω χωρίς. Η γενική statisation οικονομίας ήταν το πρώτο ουτοπικό μορφή με την οποία τα λαϊκά στρώματα εκπροσωπούνται απελευθέρωσή τους από το καπιταλιστικό ζυγό, αλλά, μόλις ολοκληρωθεί πλήρως, δεν οδηγεί στο σκοπό αυτό ήθελε να δει, αλλά η συγκρότηση ενός συστήματος στο οποίο όλα ο πληθυσμός είναι υποταγμένη σε μια περιορισμένη κατηγορία γραφειοκράτες που τρέχουν την οικονομία, όπως συνέβη στη Ρωσία.

Η πραγματική θεμελιώδης αρχή του σοσιαλισμού, και οι οποίες γενικά κολεκτιβοποίηση δεν ήταν παρά μια βιαστική και εσφαλμένη συμπέρασμα, είναι ότι σύμφωνα με την οποία οι οικονομικές δυνάμεις δεν πρέπει να κυριαρχούν οι άνδρες, αλλά - όπως τις δυνάμεις της φύσης - είναι από τους υποταγή , καθοδηγούνται και ελέγχονται με τον πιο ορθολογικό τρόπο, έτσι ώστε οι μάζες δεν θα γίνουν θύματα. Οι τεράστιες δυνάμεις της προόδου που πηγάζουν από ατομικά συμφέροντα, δεν πρέπει να σβήσει στο νεκρό κανάλι της πρακτικής «routinière» για να βρεθούν μπροστά από το άλυτο πρόβλημα θα προκύψει το πνεύμα πρωτοβουλίας από τις διαφορές των μισθών, καθώς και με άλλους τα μέτρα αυτά stachenovismo της ΕΣΣΔ, το μόνο αποτέλεσμα είναι μια πιο επιμελής sgobbamento. Αυτές οι δυνάμεις πρέπει να επαινέθηκε και να επεκταθεί, προσφέροντας τους μια μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης και χρήσης, και θα πρέπει να βελτιωθεί και ταυτόχρονα παγιωθεί τα αναχώματα που μεταφέρουν προς τα μεγαλύτερα στόχων κοινής ωφέλειας για ολόκληρη την κοινότητα.

Ιδιωτική ιδιοκτησία πρέπει να καταργηθεί, περιορισμένη, διορθωμένη, παρατείνεται, κατά περίπτωση, όχι δογματικά στην αρχή.

Η παρούσα οδηγία εντάσσεται φυσιολογικά στη διαδικασία σχηματισμού μιας ευρωπαϊκής οικονομικής ζωής απελευθερώθηκε από τους εφιάλτες του μιλιταρισμού και της εθνικής γραφειοκρατίας. Σε αυτό μπορούν να βρεθούν για την απελευθέρωσή τους, τους εργάτες των καπιταλιστικών χωρών καταπιέζονται από την κυριαρχία των σεμινάρια, καθώς οι εργαζόμενοι από τις κομμουνιστικές χώρες καταπιέζονται από την γραφειοκρατική τυραννία. Η ορθολογική λύση πρέπει να αντικαταστήσει την παράλογη ένα ακόμα στη συνείδηση ​​των εργαζομένων. Θέλοντας να καθορίσετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το περιεχόμενο της παρούσας οδηγίας, και προειδοποιεί ότι η ευκολία και πώς κάθε σημείο του προγράμματος πρέπει πάντοτε να κρίνονται σε σχέση με την απαραίτητη προϋπόθεση της ευρωπαϊκής ενότητας τώρα, έθεσε τα ακόλουθα σημεία:

α. Δεν εταιρείες, δεν μπορούν πλέον να το αφήσει σε ιδιώτες που μεταφέρουν αναγκαστικά μονοπωλιακή δραστηριότητα, είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τη μάζα των καταναλωτών (π.χ. ηλεκτρικές βιομηχανίες)? εταιρείες που θέλουν να κρατήσουν ζωντανή για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αλλά για να σταθεί στην ανάγκη της προστασίας των τιμολογίων, επιδοτήσεις, προνομιακή παραγγελιών κλπ .. (Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του τύπου των βιομηχανιών είναι τώρα ιταλικές επιχειρήσεις σιδήρου και χάλυβα)? και οι εταιρείες για το ποσό του κεφαλαίου που επενδύεται και τον αριθμό των εργαζομένων, ή τη σημασία του τομέα που συμμετέχουν μπορούν να εκβιάσει διάφορα όργανα του κράτους για την επιβολή των πολιτικών πιο ευεργετικό για τον εαυτό τους (π.χ.. βιομηχανίες εξόρυξης, μεγάλες τράπεζες, βιομηχανίες όπλων). Αυτό είναι το πεδίο στο οποίο θα πρέπει σίγουρα να είναι πολύ μεγάλης κλίμακας εθνικοποίηση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί?

β. τα χαρακτηριστικά που είχαν προηγουμένως το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και το δικαίωμα της διαδοχής επιτρέπεται να συσσωρεύεται στα χέρια των λίγων προνομιούχων πλούτη που συμφωνούν να διανέμουν, κατά τη διάρκεια μιας επαναστατικής κρίσης στην ισότιμη αίσθηση, την εξάλειψη των παρασιτικών τάξεων και να δώσει στους εργαζόμενους τα εργαλεία παραγωγής που χρειάζονται προκειμένου να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες και να τους αφήσουμε να γίνει πιο ανεξάρτητη ζωή. Προτείνουμε συνεπώς την αγροτική μεταρρύθμιση, περνώντας τη γη σε όσους καλλιεργούν, αυξάνει σημαντικά ο αριθμός των ιδιοκτητών, και μια βιομηχανική μεταρρύθμιση που επεκτείνει την ιδιοκτησία των εργαζομένων, η μη εθνικοποιηθεί, με τη διοίκηση των συνεταιρισμών, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των εργαζομένων, κ.λπ. ?

γ. οι νέοι πρέπει να βοηθηθούν με όλα τα απαραίτητα για να ελαχιστοποιηθεί το χάσμα μεταξύ των θέσεων εκκίνησης στον αγώνα για τη ζωή μέτρα. Ειδικότερα, δημόσια σχολεία θα πρέπει να παρέχουν μια πραγματική ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους μέχρι ανώτερους βαθμούς στην πιο κατάλληλο, αντί να τις πλουσιότερες? και θα πρέπει να προετοιμαστούμε, σε κάθε κλάδο σπουδών για την εκπαίδευση σε διάφορα επαγγέλματα και τις διάφορες φιλελεύθερες και επιστημονικά επαγγέλματα, έναν αριθμό ατόμων που αντιστοιχεί στη ζήτηση της αγοράς, έτσι ώστε οι μέσοι μισθοί στη συνέχεια, περίπου ίσο με άλλες επαγγελματικές , όποια κι αν είναι οι διαφορές μεταξύ των αποδοχών σε κάθε κατηγορία, ανάλογα με τις ατομικές δεξιότητες?

δ. το δυναμικό σχεδόν χωρίς όρια παραγωγής στο μεγαλύτερο μέρος των βασικών αναγκών με τη σύγχρονη τεχνολογία καθιστά πλέον δυνατή τη διασφάλιση ότι όλοι, με ένα σχετικά μικρό κοινωνικό κόστος, τα τρόφιμα, η στέγαση και τα είδη ένδυσης με την ελάχιστη άνεση που απαιτείται για τη διατήρηση της αξιοπρέπειας ανθρώπινο. Κοινωνική αλληλεγγύη προς εκείνους που διαχειρίζονται τα αιτήματά τους στον οικονομικό αγώνα, ως εκ τούτου, θα εκδηλωθεί όχι με τις μορφές της φιλανθρωπίας, πάντα υποτιμητικό και παράγουν τα ίδια δεινά τις συνέπειες των οποίων προσπαθούν να επισκευάσει, αλλά με μια σειρά από πρόνοιες που εγγυώνται ανεπιφύλακτα σε όλους, μπορεί ή όχι μπορεί να λειτουργήσει, ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής, χωρίς να μειώνεται το κίνητρο να εργαστούν και να σώσει. Έτσι, κανείς δεν θα αναγκαστεί από τη φτώχεια να δέχεται την υποδούλωση των συμβάσεων εργασίας?

ε. η απελευθέρωση της εργατικής τάξης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο τη δημιουργία των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους: να μην αφήσει να πέσει πίσω στις οικονομικές πολιτικές των μονοπωλιακών συνδικάτα που απλά μεταφέρουν τους εργαζόμενους στον τομέα της χαρακτηριστικής ιδιαίτερα ακατανίκητη μεθόδους του μεγάλου κεφαλαίου. Οι εργαζόμενοι πρέπει και πάλι να είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το δικό τους αξιόπιστους αντιπροσώπους κατά τον καθορισμό συλλογικά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα συμφωνήσουν να εργαστούν, και το κράτος πρέπει να παρέχει τα νομικά μέσα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους όρους που συμφωνήθηκαν Αλλά όλες οι μονοπωλιακές τάσεις μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά μια φορά θα γίνουν αυτές οι κοινωνικές μεταβολές.

Αυτές είναι οι αλλαγές που απαιτούνται για τη δημιουργία, γύρω από τη νέα τάξη πραγμάτων, ένα πολύ ευρύ στρώμα των ενδιαφερόμενων πολιτών για την συντήρηση της και να δώσει στην πολιτική διαδικασία ενοποιημένο ελευθερίας σφραγίδα διαποτισμένη με ένα ισχυρό αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Σε αυτή τη βάση, τις πολιτικές ελευθερίες θα έχουν πραγματικά ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο και όχι μόνο την τυπική εκπαίδευση για όλους, όπως η μάζα των πολιτών θα είναι ανεξάρτητη και να έχει επαρκείς γνώσεις για την άσκηση μιας αποτελεσματικής και συνεχή έλεγχο της άρχουσας τάξης.

Σε συνταγματικών θεσμών θα ήταν περιττό να σταθώ, γιατί, δεν είναι σε θέση να προβλέψει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα προκύψει και το έργο, θα επαναλάβω μόνο αυτό που όλοι γνωρίζουν σχετικά με την ανάγκη για αντιπροσωπευτικούς φορείς για την κατάρτιση του δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας - η οποία ξεκινά αντί του - για την αμερόληπτη εφαρμογή των νόμων και την ελευθερία του τύπου και του συνεταιρίζεσθαι, για να διαφωτίσει την κοινή γνώμη και να δώσει σε όλους τους πολίτες η δυνατότητα να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη ζωή του κράτους. Μόνο δύο ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω και βαθύτερα τον ορισμό, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, τις εκθέσεις για την κατάσταση με την εκκλησία και για το χαρακτήρα της πολιτικής εκπροσώπησης:

α. η Καθολική Εκκλησία συνεχίζει αδυσώπητα να εξετάσει μόνο τέλεια κοινωνία, στην οποία το κράτος θα πρέπει να υποβάλουν, μέσω της παροχής χρονική όπλα για να επιβάλει το σεβασμό της ορθοδοξίας του. Έρχεται ως φυσικό σύμμαχο όλων των αντιδραστικών καθεστώτων, η οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί προκειμένου να λάβει εξαιρέσεις και προνόμια, για την ανοικοδόμηση περιουσία του, να διαδώσει και πάλι τα πλοκάμια του στο σχολείο και για την οργάνωση της οικογένειας. Η συμφωνία με την οποία το Βατικανό στην Ιταλία έχει συνάψει συμμαχία με τον φασισμό σίγουρα θα καταργηθούν, προκειμένου να επιβεβαιώσει τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους, καθώς και για τον προσδιορισμό κατηγορηματικά την υπεροχή του κράτους για την αστική ζωή. Όλες οι θρησκείες πρέπει να εξίσου σεβαστές, αλλά το κράτος δεν θα έχει πλέον έναν προϋπολογισμό λατρείες, και θα συνεχίσει εκπαιδευτικό έργο της για την ανάπτυξη του κριτικού πνεύματος?

β. το σπίτι των καρτών που φασισμού χτισμένο με την εταιρική θα καταρρεύσει, μαζί με τα άλλα τμήματα του ολοκληρωτικού κράτους. Ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτά αύριο θραύσματα μπορείτε να πάρετε το υλικό για τη νέα συνταγματική τάξη. Δεν πιστεύουμε. Στο ολοκληρωτικό κράτος το συντεχνιακό θάλαμοι είναι η φάρσα, η οποία στεφανώνει τον έλεγχο της αστυνομίας κατά τη διάρκεια των εργαζομένων. Αλλά ακόμη και αν οι εταιρικών θάλαμοι ήταν μια ειλικρινής έκφραση των διαφόρων κατηγοριών παραγωγών, τα αντιπροσωπευτικά όργανα των διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών δεν θα μπορούσε ποτέ να τα προσόντα για να χειριστεί θέματα γενικής πολιτικής, και πιο συγκεκριμένα οικονομικά θέματα, θα γίνουν τα όργανα των συνδικαλισμένων κατηγορίες περισσότερα ισχυρό.

Τα συνδικάτα θα έχουν ευρεία λειτουργίες συνεργασίας με κρατικούς οργανισμούς, υπεύθυνος για την επίλυση των προβλημάτων που επηρεάζουν άμεσα τους, αλλά σίγουρα είναι πιθανό ότι θα πρέπει να ανατεθεί σε κάθε νομοθετική λειτουργία, όπως θα ήταν φεουδαρχική αναρχία στην οικονομική ζωή, που λήγει σε ένα ανανεωμένο πολιτικό δεσποτισμό. Πολλοί που έχουν αφελώς από τον μύθο του κορπορατισμού μπορούν και πρέπει να έλκονται από το έργο της ανανέωσης, αλλά θα χρειαστεί για να συνειδητοποιήσουν τον παραλογισμό της λύσης που αόριστα επιθυμούν. Κορπορατισμού δεν μπορεί να έχει πραγματική ζωή, με τη μορφή που λαμβάνονται από τα ολοκληρωτικά κράτη, στο σύνταγμά τους εργαζομένους κάτω των υπαλλήλων που ελέγχουν κάθε κίνηση προς το συμφέρον της άρχουσας τάξης.

IV - Η επαναστατική κατάσταση: παλαιά και νέα ΡΕΥΜΑ


Βεντοτένε

Η πτώση των ολοκληρωτικών καθεστώτων θα σημάνει την έλευση ολόκληρων λαών «ελευθερία» θα φύγει όλο το αυτοσυγκράτηση και βασιλεύει αυτόματα πολύ ευρεία ελευθερία του λόγου και του συνεταιρίζεσθαι.

Θα είναι ο θρίαμβος των δημοκρατικών τάσεων. Έχουν αμέτρητες αποχρώσεις που κυμαίνονται από πολύ συντηρητική φιλελευθερισμό στο σοσιαλισμό και την αναρχία. Πιστεύουν στην «αυθόρμητη δημιουργία» των γεγονότων και των θεσμικών οργάνων, στην απόλυτη καλοσύνη των ερεθισμάτων που προέρχονται από τα κάτω. Δεν θέλουν να αναγκάσουν το χέρι της «ιστορίας» στους «ανθρώπους» σε «προλεταριάτο» ή όπως αλλιώς αποκαλούν θεό τους. Ελπίζουν για το τέλος των δικτατοριών, φαντάζεται ότι ως αντάλλαγμα στους ανθρώπους των αναφαίρετων δικαιωμάτων του αυτοπροσδιορισμού. Το αποκορύφωμα των ονείρων τους είναι μια συντακτική συνέλευση εκλέγεται με πιο εκτεταμένη ψηφοφορία και με την πιο σχολαστική τήρηση των ψηφοφόρων, ο οποίος αποφασίζει ότι το Σύνταγμα οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι. Αν ο πληθυσμός είναι ανώριμο αυτό θα δώσει μια κακή, αλλά διορθώσει μπορεί να είναι μόνο μέσα από συνεχή δουλειά της καταδίκης.

Οι Δημοκρατικοί δεν διστάζει από τη βία στην αρχή, αλλά θέλουν να χρησιμοποιούν μόνο όταν η πλειονότητα είναι πεπεισμένη για την αναγκαιότητά της, ότι είναι ακριβώς όταν δεν είναι πλέον τίποτα, αλλά μια σχεδόν περιττό να βάλει την τελεία. Είναι επομένως κατάλληλο ηγέτες μόνο σε περιόδους των απλών διοίκησης, στην οποία ένας λαός στο σύνολό του πεπεισμένος για την ορθότητα των θεμελιωδών θεσμών, η οποία πρέπει να ρετουσαρισμένες σε σχετικά δευτερεύοντα θέματα. Σε επαναστατική εποχή, όταν τα θεσμικά όργανα δεν πρέπει να είναι ήδη χορηγηθεί, αλλά δημιουργούνται, η δημοκρατική πρακτική αποτυγχάνει θεαματικά. Η θλιβερή ανικανότητα των δημοκρατών στα ρωσικά και γερμανικά επαναστάσεις, ισπανικά, είναι τρία από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, έπεσε το παλιό κρατικό μηχανισμό με τους νόμους του και τη διοίκησή της, μία φορά γεμάτο με παλιά επίφαση νομιμότητας ή sprezzandola, ποσότητα συγκροτημάτων και λαϊκή αντιπροσώπευση στην οποία συγκλίνουν και ανακατέψτε όλα τα προοδευτικές κοινωνικές δυνάμεις. Οι άνθρωποι έχουν τόσο λίγες βασικές ανάγκες που πρέπει να πληρούνται, αλλά δεν ξέρετε ακριβώς τι θα και τι πρέπει να κάνουμε. Χίλιες καμπάνες δαχτυλίδι στα αυτιά του, με τα εκατομμύρια των κεφαλών δεν μπορούν να βρουν το δρόμο τους, και αποσυντίθεται σε διάφορες τάσεις που πολεμούν μεταξύ τους.

Η στιγμή πρέπει να είναι η μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και τόλμη, οι Δημοκρατικοί αισθάνονται απογοητευμένοι που δεν πίσω από μια αυθόρμητη λαϊκή υποστήριξη, αλλά μόνο μια σκοτεινή δίνη των παθών? Πιστεύω ότι καθήκον τους είναι να αποτελέσει τη συναίνεση, και εμφανίζονται ως υποκίνηση ιεροκήρυκες, όπου θα πρέπει οι ηγέτες να καθοδηγήσει ξέρει πού να πάει? Η συγχώρεση ευνοϊκές ευκαιρίες για να εδραιώσει το νέο καθεστώς, προσπαθούν να κάνουν αμέσως όργανα που απαιτούν πολλή προετοιμασία και είναι κατάλληλες για περιόδους σχετικής ηρεμίας? Δίνουν αντιπάλους τους τα όπλα τα οποία αυτοί τότε ισχύουν γι 'αυτά ανατροπή? στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν, σε χιλιάδες τάσεις τους, όχι τη βούληση για ανανέωση, αλλά οι σύγχυση κυβερνήτες θα σε όλους τους μυαλό, ότι paralizzandosi ο ένας τον άλλον, να προετοιμάσει γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη της αντίδρασης. Δημοκρατική μεθοδολογία πολιτική θα είναι ένα νεκρό βάρος στην επαναστατική κρίση.

Καθώς οι Δημοκρατικοί logorassero στο logomachies πρώτο τους υπερασπιστές δημοτικότητα τους ελευθερία, η απουσία οποιασδήποτε σοβαρής πολιτικής και κοινωνικής επανάστασης, θα πάντοτε αναπλήρωση pretotalitarie πολιτικών θεσμών, και ο αγώνας θα επιστρέψει στην ανάπτυξη κατά μήκος των παλαιών σχεδίων της σύγκρουσης των τάξεων.

Η αρχή ότι η πάλη των τάξεων είναι ο όρος που van μειωμένη όλα τα πολιτικά προβλήματα αποτελούσαν την βασική οδηγία, ιδίως τους εργαζόμενους του εργοστασίου, και βοήθησε να δώσει τη συνέπεια στην πολιτική τους για όσο διάστημα δεν ήταν σε αμφισβήτηση τις θεμελιώδεις θεσμούς της εταιρείες. Αλλά μετατρέπεται σε εργαλείο της απομόνωσης προλεταριάτου, όταν επιβάλλουν την ανάγκη να μετατρέψει ολόκληρη την οργάνωση της κοινωνίας. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται classisticamente δεν ξέρουν στη συνέχεια να δούμε πως ιδιαίτερες απαιτήσεις της κατηγορίας τους, ή κατηγορία, ανεξάρτητα από το πώς να τα συνδέσει με τα συμφέροντα των άλλων τάξεων, ή προσβλέπουν σε μια μονομερή δικτατορία της τάξης τους, για να επιτευχθεί η ουτοπική κολεκτιβοποίηση όλων υλικά μέσα παραγωγής, που υποδεικνύεται από αιώνες της προπαγάνδας ως κυρίαρχο θεραπεία για όλα τα δεινά τους. Αυτή η πολιτική δεν μπορεί να ληφθεί σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, εκτός από τους εργαζόμενους, οι οποίοι στερούν έτσι τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις της την υποστήριξή τους, και πέφτουν στο έλεος της αντίδρασης, που τα οργανώνει έξυπνα για το σπάσιμο του νεφρού στο ίδιο προλεταριακό κίνημα.

Από τις διάφορες προλεταριακών τάσεων, οι οπαδοί της πολιτικής τάξης και κολεκτιβιστική του ιδανικού, οι κομμουνιστές έχουν αναγνωρίσει τη δυσκολία της απόκτησης ενός αποτέλεσμα επαρκή αντοχή για να κερδίσει, και για αυτό που είναι - σε αντίθεση με τα άλλα λαϊκά κόμματα - μετατράπηκε σε μια αυστηρά πειθαρχημένη κίνηση , η οποία χρησιμοποιεί την εναπομένουσα της Ρωσικής μύθο για την οργάνωση των εργαζομένων, αλλά δεν διαρκεί περισσότερο από αυτούς, και να τους χρησιμοποιεί σε πολλά διαφορετικά ελιγμούς.

Η στάση αυτή καθιστά τους κομμουνιστές, οι επαναστατικές κρίσεις, πιο αποτελεσματική δημοκρατική? αλλά διατηρώντας τους χωρίσει όσο μπορεί η εργατική τάξη από τις άλλες επαναστατικές δυνάμεις - κηρύσσοντας ότι τους «πραγματική» επανάσταση δεν έχουν έρθει ακόμα - είναι οι αποφασιστικές στιγμές μια σεκταριστική στοιχείο που αποδυναμώνει το σύνολο. Επιπλέον, η συνεχής εξάρτησή τους από το ρωσικό κράτος, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα τους αδίστακτο κατά την άσκηση της εθνικής πολιτικής, τους αποτρέπει από το να ακολουθεί μια πολιτική με ένα ελάχιστο της συνέχειας. Θα πρέπει πάντα να κρυφτεί πίσω από ένα Κάρολι, ένα Blum, ένα Negrin, για να πάει στη συνέχεια θανάσιμα καταστράφηκε πίσω χρησιμοποιηθεί δημοκρατική μαριονέτες, δεδομένου ότι η ισχύς επιτυγχάνεται και διατηρείται όχι μόνο με την αναστάτωση, αλλά με την ικανότητα να ανταποκριθεί σε ένα οργανικό τρόπο και ζωτικής σημασίας για τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Η έλλειψη συνέπειας αποκαλύπτεται μάλλον κατηγορηματικά, όταν λείπει το καμουφλάζ, παρουσιάζουν τακτικά μια καθαρή εκζήτηση εξτρεμιστικές.

Αν ο αγώνας να παραμείνει περιορισμένη σε παραδοσιακά εθνικά σύνορα αύριο, θα ήταν πολύ δύσκολο να αποφευχθεί το παλιό απορία. Τα εθνικά κράτη έχουν στην πραγματικότητα ήδη τόσο βαθιά προγραμματιστεί αντίστοιχων οικονομιών τους, που το κεντρικό θέμα θα είναι σύντομα να γνωρίζουμε ποια ομάδα οικονομικών συμφερόντων, δηλαδή, ποια κατηγορία, θα πρέπει να κρατήσει τους μοχλούς ελέγχου του σχεδίου. Το μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων θα εύκολα να συντριβεί στη φιλονικία μεταξύ των οικονομικών τάξεων και κατηγοριών. Με το πιο πιθανό οι αντιδραστικοί θα είναι αυτοί που θα ωφεληθούν. Αλλά ακόμη και οι κομμουνιστές, παρά τις ελλείψεις τους, θα έχουν δεκαπέντε λεπτά τους μεταφέρουν τα κουρασμένα μάζες, απογοητευμένοι, να πάρει την εξουσία και να το χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε, όπως στη Ρωσία, το γραφειοκρατικό δεσποτισμό όλων των οικονομικών, πολιτικών και πνευματικών η χώρα.

Μια κατάσταση όπου οι κομμουνιστές υπολογίζονται ως η κυρίαρχη πολιτική δύναμη δεν σημαίνει ότι η ανάπτυξη δεν είναι μια επαναστατική έννοια, αλλά ήδη η αποτυχία της ευρωπαϊκής ανανέωσης.

Πολύ μεγάλη μάζες εξακολουθούν να επηρεάζονται ή επηρεάζονται από τα παλιά κομμουνιστικά και των δημοκρατικών τάσεων, επειδή βλέπουν καμία προοπτική νέων μεθόδων και στόχων. Οι τάσεις αυτές είναι, όμως, τα πολιτικά κόμματα του παρελθόντος? από όλες τις πρόσφατες ιστορικές εξελίξεις έχουν μάθει τίποτα, ξεχάσει τίποτα? διοχέτευση των προοδευτικών δυνάμεων κατά μήκος των δρόμων που δεν μπορεί να κρατήσει ότι απογοητεύσεις και ήττες? αντιμετωπίζουν τις πιο βαθιές ανάγκες του αύριο είναι ένα εμπόδιο και πρέπει είτε να αλλάξει ριζικά ή να εξαφανιστούν.

Ένα πραγματικό επαναστατικό κίνημα πρέπει να προκύψει από αυτούς που μπόρεσαν να επικρίνουν τις παλιές ρυθμίσεις πολιτικής? Πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τις δημοκρατικές δυνάμεις της με κομμουνιστικές και γενικά όσους συνεργάζονται με τη διάλυση του ολοκληρωτισμού, αλλά χωρίς να παγιδευτεί από τις πολιτικές τους πρακτικές.

Το επαναστατικό κόμμα δεν μπορεί να βασίζεται σε αυτοσχεδιασμούς ερασιτεχνικά με την αποφασιστική στιγμή, αλλά πρέπει ακόμα και τώρα αρχίζουν να σχηματίζονται τουλάχιστον στην κεντρική πολιτική στάση της, σε γενικά πλαίσια και τις κατευθυντήριες γραμμές της στην πρώτη δράση. Δεν αντιπροσωπεύει μια ετερογενή συνασπισμό των τάσεων, ενωμένοι μόνο παροδικά και αρνητικά, δηλαδή, για το παρελθόν αντι-φασιστική και απλά τους αποσύνθεση του ολοκληρωτισμού, έτοιμο να διαλύσει κάθε στο δρόμο του τη στιγμή που θα φτάσει αυτό το φθινόπωρο. Το επαναστατικό κόμμα πρέπει να γνωρίζει, ωστόσο, ότι μόνο τότε αρχίζουν πραγματικά το έργο του και ως εκ τούτου πρέπει να αποτελείται από άτομα που βρίσκονται σε συμφωνία για τα μεγάλα προβλήματα του μέλλοντος. Πρέπει να διεισδύσει μεθοδική προπαγάνδα του, όπου υπάρχουν άνθρωποι που καταπιέζονται από το καθεστώς, και, λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης για μια ακόμη φορά ακούγεται ως το πιο ταλαιπωρία για τα άτομα και τις τάξεις, δείχνουν πώς συνδέεται με άλλα προβλήματα και τι μπορεί να είναι η πραγματική λύση.Αλλά οι συνεχώς αυξανόμενες τάξεις των υποστηρικτών του, πρέπει να στην οργάνωση του κόμματος και προσλαμβάνουν μόνο όσοι έχουν κάνει το βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής επανάσταση της ζωής τους, συνειδητοποιούν ότι μια πειθαρχημένη καθημερινή εργασία είναι αναγκαίο, πρέπει με σύνεση την ασφάλεια, τη συνεχή και αποτελεσματική αυτό, ακόμη και στην περίπτωση των πιο σκληρή παρανομίας, και έτσι αποτελούν το στερεό δίκτυο που δίνει συνοχή στην πιο ασταθή σφαίρα της συμπαθούντες.

Ενώ η θέα δεν περίσταση και όχι πεδίο για να εξαπλωθεί αιτία της, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σκληρή δουλειά της, πρώτα απ 'όλα σε αυτά τα περιβάλλοντα που είναι πιο σημαντικά κέντρα της διάδοσης των ιδεών και ως πρόσληψη κέντρα αγωνιστική τους άνδρες? πρώτα απ 'όλα στα δύο πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες στη σημερινή κατάσταση, και καθοριστική στην αυριανή, δηλαδή την εργατική τάξη και πνευματική τάξεις. Το πρώτο είναι ότι λιγότερο υπέβαλε στο ολοκληρωτικό ράβδο που θα είναι η πιο έτοιμη για να αναδιοργανώσει τις τάξεις του. Οι διανοούμενοι, ιδίως οι νεότεροι, είναι εκείνοι που αισθάνονται πνευματικά ασφυξία και αηδιασμένος με την τρέχουσα δεσποτισμό. Όπως άλλες κατηγορίες αναπόφευκτα θα συντάσσεται στο γενικό κίνημα.

Κάθε κίνηση που δεν την υποχρέωσή της να συμμαχήσει αυτές τις δυνάμεις είναι καταδικασμένη σε στειρότητα, διότι, αν είναι η κίνηση μόνο πνευματική, θα στερείται της μάζας δύναμη που απαιτείται για να συντρίψει αντιδραστικές αντιστάσεις, θα εμπιστεύονται και να δυσπιστία από την εργατική τάξη? και ακόμη και αν διαπνέονται από δημοκρατικά αισθήματα, θα είναι επιρρεπής να γλιστρήσει, το πρόσωπο των δυσκολιών, η αντίδραση στο έδαφος όλων των άλλων τάξεων κατά των εργατών, δηλαδή, προς αποκατάσταση.
Αν θα στηρίζεται μόνο στην εργατική τάξη θα είναι απαλλαγμένο από τη διαύγεια της σκέψης που μπορεί να προέλθει μόνο από τους διανοούμενους, και ότι είναι απαραίτητο να γίνεται σαφής διάκριση των νέων καθηκόντων και νέους τρόπους: να παραμείνει δέσμιος της παλιάς ταξισμός, θα δείτε τους εχθρούς παντού, και γλιστρούν προς τη δογματική κομμουνιστική λύση.

Κατά τη διάρκεια της επαναστατικής κρίσης είναι μέχρι αυτό το κόμμα οργάνωση και οδηγώντας τις προοδευτικές δυνάμεις, χρησιμοποιώντας όλα τα δημοφιλή φορείς που αποτελούν αυθόρμητα ως ένθερμος χωνευτήρια στο οποίο πηγαίνουν για την ανάμιξη των επαναστατικών δυνάμεων, να μην εκδώσει δημοψηφίσματα, αλλά περιμένουν να καθοδηγείται.

Αντλεί το όραμα και την ασφάλεια για το τι πρέπει να γίνει, όχι από μια προληπτική χειροτονήθηκε από θα εξακολουθούν να υπάρχουν στη δημοφιλή, αλλά στη συνείδηση ​​του που εκπροσωπεί τις βαθύτερες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό οι πρώτες οδηγίες της νέας τάξης, η πρώτη κοινωνική πειθαρχία σε νέες μάζες. Μέσα από αυτή την δικτατορία του επαναστατικού κόμματος θα σχηματιστεί το νέο κράτος και γύρω από αυτό το νέο δημοκρατία.

Πρέπει να φοβόμαστε ότι ένα τέτοιο επαναστατικό καθεστώς θα ανθίσει σε ένα νέο δεσποτισμό. τελειώνει εκεί, αν ήρθε μοντελοποίηση ένα είδος δουλοπρεπείς κοινωνίας. Αλλά αν το επαναστατικό κόμμα συνεχίζει να δημιουργεί με σταθερό χέρι από την πρώτη κιόλας βήματα τις συνθήκες για μια ελεύθερη ζωή, στην οποία όλοι οι πολίτες μπορούν πραγματικά να συμμετέχουν στη ζωή του κράτους, την εξέλιξή του θα είναι, ακόμα κι αν μέσα από πιθανές δευτερεύουσες πολιτικές κρίσεις, με την έννοια της μια προοδευτική κατανόηση και αποδοχή από το σύνολο της νέας τάξης, και ως εκ τούτου, με την έννοια της αυξανόμενης δυνατότητα της ελεύθερης λειτουργίας των πολιτικών θεσμών.

Σήμερα είναι η στιγμή που πρέπει να είμαστε σε θέση να πετάξουν παλιά βάρη γίνει δυσκίνητη, να είναι έτοιμη να υποστηρίξει προέρχεται τόσο διαφορετική από ό, τι είχα φανταστεί, απορρίψτε το δεξιός μεταξύ των παλαιών και διεγείρουν τις νέες μορφές ενέργειας μεταξύ των νέων. Σήμερα προσπαθούμε και να πληρούν, αρχίζουν να υφαίνουν την πλοκή του μέλλοντος, όσοι έχουν δει τους λόγους για την τρέχουσα κρίση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, και ως εκ τούτου τη συλλογή της κληρονομιάς όλων των κινήσεων της ανθρωπότητας υψόμετρο, ναυάγησε λόγω έλλειψης κατανόησης της προκειμένου να επιτευχθεί ή τα μέσα για την επίτευξή του.

Η πορεία δεν είναι εύκολη ή ασφαλής, αλλά πρέπει να καλυφθεί και θα είναι.

Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου